U bevindt zich hier:

Inhoud AMvB & MR

Wat is een AMvB en MR?

Het Rijk werkt de hoofdregels over de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet nader uit in de zogeheten Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en een ministeriële regeling (MR).

Dit geldt alleen voor de tot het omgevingsrecht behorende AMvB’s en MR. De AMvB’s bevatten regels ter uitwerking van de instrumenten van de wet. Hierin zijn de inhoudelijke normen opgenomen voor bestuurlijk handelen en rechtstreeks werkende regels gericht op burgers, bedrijven en overheden over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Bij AMvB kunnen onder andere instructieregels worden gesteld en omgevingswaarden worden vastgesteld. Bij MR kunnen onder andere instructieregels worden gesteld en worden werkingsgebieden geometrisch begrensd. De omgevingsregeling is hier een goed voorbeeld van.

Inhoudelijke aspecten van een omgevingsplan

Een omgevingsplan heeft een andere opbouw dan een bestemmingsplan en als hulpmiddel is een toepassingsprofiel (TPOD) gemaakt voor het omgevingsplan.

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten.

Met de TPOD-standaarden kan door middel van annotaties de juridische regels aan locaties worden gekoppeld. Zo kun je ook op een kaart zien welke regels waar gelden.

Onlosmakelijk verbonden is de Standaard voor officiële publicaties (STOP) De Standaard voor officiële publicaties (STOP) ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële overheidspublicaties.

Er is ook  informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.