U bevindt zich hier:

Locatie instructie

Locatie en werkingsgebied

De termen locatie en werkingsgebied hebben in de STOP/TPOD een verschillende specifieke betekenis.

In de Nota van Toelichting van het Omgevingsbesluit en op andere plaatsen in de wetgeschiedenis van de Omgevingswet wordt vaak de term ‘werkingsgebied’ gebruikt. Werkingsgebied is daarbij gehanteerd in de betekenis van het gebied, zoals dat geometrisch wordt begrensd met de aan de regel verbonden coördinaten, waar die regel werking heeft.

In de STOP/TPOD-standaarden heeft de term ‘werkingsgebied’ een iets andere betekenis gekregen. Hierin wordt de term gebruikt om de computerleesbare verbinding aan te duiden tussen een regeltekst (de kleinste zelfstandige eenheid van (één of meer) bij elkaar horende juridische regels: een artikel en lid) en de geografische informatieobjecten met de coördinaten die de locaties geometrisch begrenzen waar de regeltekst werking heeft. Deze verbinding wordt ook wel ‘annotatie’ genoemd. In plaats van het gebied zelf, wordt de term werkingsgebied dus gebruikt voor de verbinding tussen de regeltekst en de coördinaten die de locaties bepalen waar de regeltekst werking heeft. Locatie is de term die in de STOP/TPOD standaarden wordt gebruikt voor het gebied waar de regel werking heeft.

De volgende alinea’s bevatten de informatie over het werkingsgebied en de locatie, de samenhang ertussen en de daarbij behorende begrippen, zoals regeltekst, juridische regel, locatieaanduiding en geografisch informatieobject.

Het doel is om inzicht te bieden in de betekenis van deze termen. Hiertoe worden de verschillende begrippen toegelicht en een paar voorbeelden uitgewerkt. Dit geeft inzicht in de globale werking ervan en is niet volledig in detailinformatie. Daarvoor word je verwezen naar STOP/TPOD en respectievelijk het IMOP en IMOW.