U bevindt zich hier:

Proces muteren en consolideren

Het proces muteren & consolideren

Muteren en consolideren betreft het wijzigen en geautomatiseerd samenstellen van de toestanden van de regeling. Dit gebeurt op basis van consolidatie-informatie die in een besluit of mutatie ligt besloten, zoals bijvoorbeeld de datum waarop het besluit in werking treedt. Bij het aanpassen van een Omgevingsdocument, door middel van een wijzigingsbesluit, wordt er gesproken over muteren. Het consolideren is het samenvoegen van het initiële besluit en de daarop volgende wijzigingsbesluiten, met als resultaat een doorlopende versie van het Omgevingsdocument. Dit is de geconsolideerde versie.

De volgende zaken zijn te het wijzigen:

  • Tekst (incl. tabellen en illustraties, etc) en GIO’s

  • Besluiten/regelingen

  • OW-objecten

Dit betreft dus niet alleen het gedeelte van een regeling wat de gewijzigde regelgeving zelf bevat, maar ook het deel met de geldigheidsbepalingen en ook de informatie in de metadata (citeertitel, etc.).

Muteren in de keten

Bevoegde gezagen werken in hun eigen systemen met Omgevingswet-informatie. Denk hierbij aan een artikel, een activiteit, een omgevingsnorm, een hoofdlijn in een omgevingsvisie, en aan locaties met een geometrie. Een bevoegd gezag levert deze informatie vervolgens aan de landelijke voorzieningen, in de keten van plan tot publicatie. De landelijke voorzieningen zijn in deze de LVBB en DSO-LV en beiden maken gebruik van een gezamenlijk aanleverpunt. Een aanlevering bestaat enerzijds uit een of meerdere besluiten, met bijbehorende artikelen en werkingsgebieden ten behoeve van een officiële publicatie en bestaat anderzijds uit domein specifieke Omgevingswet-informatie, zoals Activiteiten, Gebiedsaanwijzingen, Juridische regels etc. Deze informatie wordt door bevoegde gezagen ten behoeve van de levering aan landelijke voorzieningen ondergebracht in bestanden.

Uitleg over het muteren volgt in onderstaand filmpje