Bekendmaken en publiceren

De terinzagelegging van een plan gaat met ingang van de Omgevingswet anders werken dan dat gemeenten gewend zijn vanuit de Wro. Een bestemmingsplan wordt als plan zelf via Ruimtelijkeplannen.nl ter inzage gelegd terwijl de bekendmaking dan wel kennisgeving van het plan via officiëlebekenmakingen.nl gaat. 

Opstellen of wijzigen van een omgevingsplan

Voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsplan maken gemeenten gebruik van plansoftware die het plan maken in Regeling-vorm: de volledige inhoud van het omgevingsplan. Met de volledige inhoud wordt bedoeld: alle artikelen (en boven- en onderliggende tekstelementen), alle informatieobjecten en alle IMOW-informatie.

Volgens het STOP-model zijn er modellen voor de Regeling en modellen voor het Besluit. Bij het wijzigen van het omgevingsplan wordt er een wijzigingsbesluit genomen die vervolgens bekend gemaakt wordt. 

Voorafgaand aan de ter inzage legging van een ontwerpbesluit en voorafgaand aan (en eventueel ook na) het nemen van een definitief besluit genereert de plansoftware uit die Regeling een Besluit. De gemeente levert via de plansoftware een digitaal besluit aan de Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). De LVBB zorgt er vervolgens voor dat de publicatie van het besluit naar de website van officiëlebekendmakingen.nl gaat. Het besluit en de inhoud van het omgevingsplan is dan zichtbaar. 

De LVBB zorgt er vervolgens voor dat het plan zichtbaar wordt in de viewer van het DSO-LV en het plan geraadpleegd kan worden in het omgevingsloket bij 'Regels op de kaart'. 

Updates per e-mail ontvangen?