U bevindt zich hier:

Regels omgevingsplan

Opbouw van de regels 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om diverse soorten regels op te stellen over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Om de regels in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen, is in de STOP/TPOD uitgewerkt hoe deze zowel mens- als machineleesbaar worden gemaakt.

Om de regels in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen bestaan deze uit verschillende onderdelen, zoals de afbeelding hieronder laat zien: regels, locatie en annotatie.

 

Onderdelen van regelsOnderdelen van regels

Over het algemeen kan gezegd worden dat de regeltekst uit een (of meerdere) juridische regel bestaat die aangeeft ‘wat’ er geldt. Daarnaast heeft een regeltekst een locatie die aangeeft ‘waar’ dit geldt. Tot slot kan een regeltekst voorzien worden van extra informatie die aangeeft ‘waarover’ de regeltekst gaat, door middel van annoteren.

In dit deel van de wegwijzer lees je meer over deze onderdelen van de regels.

Regeltekst en juridische regel

Een omgevingsdocument bestaat uit tekstelementen. Binnen de tekstelementen zijn elementen aangewezen waaraan informatie gekoppeld kan worden. In omgevingsdocumenten met een artikelstructuur (zoals dit omgevingsdocument) is dit de regeltekst.

Regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende juridische regels: een artikel en lid. Een artikel is altijd een regeltekst. Indien het artikel leden bevat, dan zijn de leden óók regeltekst. De regeltekst is in een tekst concreet aan te wijzen. Meer informatie over regeltekst vind je in paragraaf 6.4.1 van de TPOD.

Een juridische regel is de beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Het beschrijft welke regel er juridisch geldig is. Een juridische regel is altijd onderdeel van een regeltekst. Een regeltekst kan een of meerdere juridische regels bevatten. Een juridische regel is een conceptuele constructie die noodzakelijk is om verschillende onderdelen van een regeltekst een eigen locatie te kunnen geven. Meer over het begrip locatie lees je op de volgende pagina.Meer informatie over de juridische regel vind je in paragraaf 6.4.2 van de TPOD.

Conceptuele weergave van de juridische regels en regeltekst

Bij bevraging in bijvoorbeeld DSO-LV zal altijd de volledige regeltekst als resultaat worden weergegeven en niet de individuele juridische regel.

Om de regels te kunnen bevragen op de kaart in DSO-LV moet er een werkingsgebied gekoppeld worden aan de regeltekst. Het koppelen van een werkingsgebied aan de regeltekst is verplicht.

Verder is het mogelijk om de regeltekst te annoteren. Annoteren is noodzakelijk om het bevragen van de regels in DSO-LV mogelijk te maken. Ook is het annoteren noodzakelijk om de regels op een betekenisvolle manier te verbeelden op de kaart in DSO-LV. Meer informatie over annoteren in relatie tot presenteren vind je in paragraaf 2.1 van het presentatiemodel.

Type juridische regel

Een juridische regel kent drie typen: instructieregel, omgevingswaarderegel en regel voor iedereen.

Instructieregel

  • Regel als bedoel in paragraaf 2.5.1 Omgevingswet;

  • Wordt gekozen als juridische regel daadwerkelijk een instructieregel vaststelt;

  • Gericht tot een ander bestuursorgaan of bestuurlijke organisatie;

Omgevingswaarderegel

  • Regel over een omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet;

  • Wordt gekozen als de juridische regel daadwerkelijk een omgevingswaarde vaststelt;

  • Heeft alleen werking voor de bestuursorganen van het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld.

Regel voor iedereen

  • Regel die voor iedereen van belang is;

  • Wordt gekozen als het geen instructieregel of omgevingswaarderegel is;

  • Een regel over een activiteit is altijd van het type ‘regel voor iedereen’.

Binnen één regeltekst moeten alle juridische regels van hetzelfde type zijn. Dit geldt voor de regeltekst op het niveau van het artikel. Dit betekent dat in het geval van een artikel met leden, alle juridische regels in het artikel en de onderliggende leden van hetzelfde type moeten zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat verschillende typen juridische regels bij elkaar in een artikel worden geplaatst. Dit komt het tonen van regels per doelgroep ten goede. Bij de inhoudelijke opstelling van een artikel moet hier rekening mee gehouden worden.

Onderstaande tabel geeft aan in welke omgevingsdocumenten met een artikelstructuur welke typen juridische regels vastgesteld kunnen worden:

 

Omgevingsplan

Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

AmvB&MR

 Regel voor iedereen

X

X

X

X

 Instructieregel

 

X

 

X

 Omgevingswaarderegel

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Overzicht van welke juridische regels in welk omgevingsdocument mogen voorkomen

Meer informatie over de juridische regel vind je in paragraaf 6.4.2 van de TPOD.