U bevindt zich hier:

Technische voorbeeldbestanden omgevingsplan

Uitleg voorbeeldbestanden

Een voorbeeldbestand is een technisch voorbeeld hoe een omgevingsdocument eruit kan zien en welke onderdelen deze kan bevatten. Het zijn technische voorbeelden en niet perse in logische tekst.

Elk voorbeeld bestand bevat:

  • Het besluit: Deze heeft een AKN identifier en heet AKN_NL_bill_-.xml

  • Twee manifesten: Dit zijn manifest.xml (voor LVBB) en owmanifest.xml (voor OZON/DSO-LV). Dit is de pakbon van alle bestanden die nodig zijn voor publicatie op de LVBB respectievelijk DSO-LV.

  • Een opdracht: Deze heet opdracht.xml. Hierin staan het versienummer van de standaard en een publicatieopdracht.

  • Een of meerdere GML-bestanden: Deze heten .gml. Hierin zijn de locaties met bijbehorende geometrie te vinden.

  • Minstens een Geografische informatieobject: Deze heeft een naam die opgebouwd is uit GIO.xml. Dit bestand bevat STOPdata en de verwijzing naar een of meerdere gml bestanden. Er kunnen meerdere GIO's voorkomen om verschillende gebieden aan te duiden.

  • Alle owObjecten: Dit zijn losse bestanden in xml-formaat per owObject, bijvoorbeeld: owActiviteiten, owGebiedsaanwijzingen, owLocaties, owPons, etc

Voorbeeldbestand Gemeentestad

Het voorbeeldbestand voor het omgevingsplan is Gemeentestad en is beschikbaar in versie 1.0 van de STOP/TPOD standaard. Het betreft niet altijd logische tekst, omdat het over technische bestanden gaat en niet over de inhoud. Gemeentestad is gebaseerd op de IMOW-schema's v1.0.2 en STOP-schema's v1.0.3.

Het voorbeeldbestand is te vinden via de [Github] en de uitstapjes aan de rechterzijde van de wegwijzer.