U bevindt zich hier:

Tekststructuur omgevingsplan

Inhoudsopgave

Tekststructuren

Voor inhoudelijke tekst zijn er twee soorten tekststructuren mogelijk:

 • Artikelstructuur: de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen. In dit geval worden de tekstelementen artikel en lid toegepast. Voor de juridische tekst voor het omgevingsplan wordt alleen de artikelstructuur gebruikt. 

 • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals een omgevingsvisie en een projectbesluit.
  Deze vrijetekststructuur wordt ook toegepast in documentdelen buiten het lichaam van de regeling met een artikelstructuur, zoals het motiveringsdeel en bijlagen. In dat geval worden de tekstelementen divisie en inhoud gebruikt.

Standaardindeling omgevingsplan

 

Het omgevingsplan is een omgevingsdocument met Artikelstructuur. Voor de indeling van het Lichaam van de Regeling van het omgevingsplan gelden de volgende regels:

 1. Boek en Deel mogen niet gebruikt worden.
 2. Hoofdstuk en Artikel komen altijd voor.
 3. Als er behoefte is om in een Hoofdstuk Artikelen te groeperen wordt Afdeling gebruikt.
 4. In hoofdstukken waarin een onderverdeling in Afdelingen niet volstaat (bijvoorbeeld vanwege de omvang van het hoofdstuk of de verscheidenheid aan onderwerpen in het hoofdstuk) wordt Paragraaf gebruikt; dit tekstonderdeel komt tussen Afdeling en Artikel.
 5. Een volgende onderverdeling ontstaat door Subparagraaf te gebruiken; dit tekstelement komt tussen Paragraaf en Artikel.
 6. Bij behoefte aan nog verder gaande onderverdeling wordt Subsubparagraaf gebruikt; dit tekstelement komt tussen Subparagraaf en Artikel.
 7. Een nog verder gaande onderverdeling kan vervolgens bereikt worden door gebruik te maken van Titel; dit tekstonderdeel komt dan tussen Hoofdstuk en Afdeling.
 8. Een tekstelement mag slechts één lagerliggend type tekstelement bevatten.
 9. Artikelen kunnen worden onderverdeeld in Leden.
 10. Leden kunnen niet worden onderverdeeld in Subleden.
 11. Concrete tekst kan alleen voorkomen onder Artikel en Lid: de Inhoud. Wanneer een Artikel is onderverdeeld in Leden bevatten alleen de Leden Inhoud; het Artikel zelf brengt in dat geval structuur aan en kent zelf geen tekst oftewel Inhoud.
 12. Het element Inhoud bevat ten minste één van de inhoud-elementen Alinea, Begrippenlijst, Figuur, Formule, Groep, Lijst en Tabel; deze kunnen alleen voorkomen onder Artikel en Lid. Het is niet toegestaan om het element Tussenkop te gebruiken.
 13. Onder ieder structuurelement en onder Artikel kan het element Gereserveerd worden geplaatst: leeg STOP-element waarmee bij weergave op overheid.nl en in DSO-LV de tekst ‘Gereserveerd’ wordt gegenereerd
 14. Onder ieder structuurelement en onder Artikel kan het element Vervallen worden geplaatst: leeg STOP-element waarmee bij weergave op overheid.nl en in DSO-LV de tekst ‘Vervallen’ wordt gegenereerd. Geeft aan dat het element de status ‘vervallen’ heeft; het is niet langer juridisch geldig en heeft geen inhoud meer.
 15. Het element Redactioneel is niet toegestaan.
 16. Voet- en eindnoten zijn niet toegestaan.

Indien er gebruik gemaakt wordt van leden dan kan een artikel dat er boven staat geen inhoud bevatten. Vaak is de opbouw van een artikel zo ingesteld dat een zin een lid inleiding geeft. Dat kan op basis van de standaard niet. Door gebruik te gaan maken van artikelen zonder leden kan dit worden voorkomen.

 

Lijsten

Als er lijsten (oftewel opsommingen) worden opgenomen dan gelden voor Lijsten de volgende regels:

 • Lijsten mogen voorkomen onder Artikel en Lid.
 • Een Lijst wordt altijd voorafgegaan door een inleidende tekst, oftewel de aanhef. Voor de aanhef moet verplicht gebruik gemaakt worden van het element Alinea uit de STOP-elementen voor Inhoud. (dit wordt geregeld in de software)
 • Lijsten mogen in ten hoogste drie niveaus gebruikt worden.
 • De onderdelen van de Lijst op het eerste niveau worden aangegeven met letters, op het tweede niveau met Arabische cijfers en op het derde niveau met Romeinse cijfers.
 • Het aantal Lijstitems per niveau is onbeperkt.
 • Een Lijst heeft geen opschrift.

Vb lijsten in op

 

Bezig met laden...