U bevindt zich hier:

Besluitonderdelen en tekstmodel omgevingsvisie

Besluitonderdelen en tekstmodel

Een omgevingsvisie heeft een vrijetekststructuur en kent geen onderscheid in de afzonderlijke besluitonderdelen die voor omgevingsdocumenten met regels wel gelden.

Voor de omgevingsvisie geldt dat het bevoegd gezag de inhoud van de omgevingsvisie inclusief het besluit tot vaststelling (of wijziging) van de omgevingsvisie, aanlevert via de LVBB aan het DSO. De TPOD beschrijft in paragraaf 4.1 welke inhoud in welk besluitonderdeel thuis hoort.

Om de tekst van de besluitonderdelen ook machineleesbaar te maken is in het IMOP-tekstmodel aangegeven welke tekststructuren er mogelijk zijn. Dit zijn respectievelijk de artikelstructuur en de vrijetekststructuur. Het tekstmodel geldt voor alle officiële overheidspublicaties, waaronder straks bijvoorbeeld ook voor publicaties van de belastingdienst. De TPOD schrijft voor ieder onderdeel voor welke tekststructuur gebruikt moet worden, zie daarvoor de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3.

Tekststructuren

Er is voor inhoudelijke tekst in de omgevingsvisie één tekststructuur mogelijk, die met verschillende tekstelementen gevuld wordt:

  • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat.In dit geval worden de tekstelementen divisie en inhoud toegepast.

    De vrijetekststructuur wordt ook toegepast in de overige onderdelen van de omgevingsvisie (buiten het lichaam van de regeling), zoals de motivering van het besluit, bijlagen en eventuele toelichting. In die onderdelen van de omgevingsvisie worden de tekstelementen divisie en divisietekst (met inhoud) gebruikt.

Onderstaand figuur is een conceptuele weergave van de vrijetekststructuur.

Model vrijetekststructuur

Links en rechts hebben dezelfde opbouw. Links is het inhoudelijke deel van het besluit en rechts zijn zaken als motivering en bijlagen. Een divisie kan weer een divisie bevatten of divisie tekst met daarin de inhoud. Inhoud of divisitekst kan geen divisie bevatten. Alleen het inhoudelijke deel (links) kan geannoteerd worden. Dit kan niet met bijlagen en dergelijke.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

In onderstaand figuur is per besluitonderdeel en de bijlages daarvan, conceptueel aangegeven welke tekststructuur van toepassing is. Let daarbij vooral op de kleur van de balkjes; donkergroen voor de vrijetekststructuur met divisie en divisietekst die je kunt annoteren en lichtgroen voor vrijetekststructuur met divisie en divisietekst die je niet kunt annoteren. Ook zijn er onderdelen uitgegrijsd, omdat deze facultatief zijn.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

Besluitonderdelen, tekststructuren en tekstelementen

In paragraaf 5.3.1 en paragraaf 5.3.2 is aangegeven in welke hiërarchie de tekstelementen mogen voorkomen wat betreft de vrijetekststructuur. In de kolom toelichting zijn enkele zaken daaruit overgenomen, voor de volledige informatie moet de TPOD geraadpleegd worden. De verwachting is dat een groot deel door de software automatisch wordt gewaarborgd.

Functioneel verbeelden

Het presentatiemodel schrijft voor hoe de teksten in een omgevingsvisie gepresenteerd worden. Hierbij gaat het presentatiemodel uit van het principe van ‘functioneel verbeelden’. Volgens dit principe zijn er geen voorschriften over de exacte opmaakstijl, maar zijn er alleen eisen aan wát er weergegeven moet worden. Hiervoor is de hiërarchische structuur van de tekst bepalend.

Lees hierover meer op de pagina Presenteren omgevingsvisie - presenteren van tekst.

Standaardindeling

Het bevoegd gezag is vrij om de omgevingsvisie naar eigen inzicht in te delen. De STOP/TPOD schrijft geen inhoudsopgave voor.