Voorbeeldbestanden Omgevingsvisie

Technisch voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Leiden

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Het voorbeeldbestand Omgevingsvisie Leiden is gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3 en zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.

Omgevingsvisie Leiden is opgezet om stapsgewijs de effecten van ontwerpkeuzen uit te testen in de bekendmaking en de dso-viewer. 

Het document is technisch van aard en inhoudelijk niet representatief voor de uiteindelijke Omgevingsvisie Leiden.

Het voorbeeldbestand is te vinden via de Github en de uitstapjes aan de rechterzijde van de wegwijzer.

Technisch voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Utrecht

Er is ook een voorbeeldbestand Omgevingsvisie Utrecht gemaakt en deze  is gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3 en zijn in de keten uitgetest.

Het voorbeeldbestand van de Omgevingsvisie Utrecht is te vinden via Github

Mutatiescenario toegepast op het voorbeeldbestand Omgevingsvisie Leiden (gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3)

Om te testen hoe het werkt als er mutaties uitgevoerd worden bij een omgevingsdocument zijn er verschillende oefeningen gedaan op het voorbeeldbestand van het testbestand. De mutatieopdrachten zijn gebaseerd op de voorbeeldbestanden van de Omgevingsvisie Leiden 1.1.0. De mutaties zijn in de keten uitgetest en gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3. 

 

Updates per e-mail ontvangen?