Opbouw naam OW-objecten

De manier om objecten te identificeren in het IMOW volgt in principe de NEN3610-standaard.

De identificatie volgt de volgende reguliere expressie: 

  • Betekenis nl.imow- : Alle gegevens die worden aangeleverd vanuit het IMOW dienen te starten met nl.imow- 
  • (gm|pv|ws|mn|mnre) :keuze voor een code voor de bestuurslaag van de bronhouder: gm voor gemeente, pv voor provincie, ws voor waterschap of mnre voor ministerie. Hoofdletters zijn niet toegestaan.
  •  [0-9]{1,6}: overheidscode van de bronhouder die uit maximaal 6 cijfers mag bestaan.
  •  \.  :een punt 
  • (regeltekst|gebied|gebiedengroep|lijn |lijnengroep|punt|puntengroep|activit eit|gebiedsaanwijzing|omgevingswaar de|omgevingsnorm|pons|kaart|tekstdeel|hoofdlijn|divisie|kaartlaag|juridischeregel|activiteitlocatieaanduiding|normwaarde| regelingsgebied|ambtsgebied|divisietekst) : keuze voor de naam van het IMOW objecttype van het object waar de identificatie betrekking op heeft.
  •  \.  :een punt 
  • [A-Za-z0-9]{1,32} : codereeks van minimaal 1 en maximaal 32 letters of cijfers die wordt bepaald door de bronhouder 

De lokale identificatie als geheel wordt dan bijvoorbeeld:

nl.imow-gm0200.Gebied.Achterdemolen2112

Alles staat vast, behalve het laatste deel waar een naam, nummer of combinatie daarvan kan worden ingevuld door het bevoegd gezag in de plansoftware.

 

Updates per e-mail ontvangen?