U bevindt zich hier:

Belangrijke onderwerpen om te verkennen

Wat zijn belangrijke onderwerpen om te verkennen voor wie omgevingsdocumenten opstelt en vastlegt?

Voor wie met het opstellen en vastleggen van omgevingsdocumenten aan de slag gaat, zijn de volgende onderwerpen zeer de moeite waard om in te duiken.

 • Regeltekst
  Regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende juridische regels: een artikel of lid. Het maakt onderdeel uit van de regels. Lees meer over wat regeltekst en juridische regels zijn.

 • Locatie en werkingsgebied
  Lees meer over hoe je locaties vastlegt en welke toevoegingen nodig zijn om geografische gegevens te combineren (stapelen), te waarderen (activiteit toekennen) of te koppelen aan regeltekst.

 • Annoteren
  Annoteren is het toevoegen van informatie aan een deel van een tekst en/of werkingsgebied van een omgevingsdocument. Annotaties zijn mogelijk op vrijwel alle objecten of tekstelementen. Ze helpen om regels op hun kenmerken te vinden wanneer een gebruiker met zoektermen werkt.

 • Presenteren
  Om beeld correct weer te geven beschrijft het presentatiemodel hoe je werkingsgebieden of geo-informatieobjecten digitaal invoert. Het presentatiemodel schrijft voor wát er moet worden weergegeven, maar gaat niet over de opmaakstijl. De stijl van de presentatie staat los van het besluit. Dat maakt de presentatie flexibel. Dezelfde informatie kan in verschillende applicaties worden weergegeven met een door die applicatie bepaalde stijl.

 • Wijzigingen doorvoeren (muteren en consolideren)
  Welke stappen zijn nodig om een besluit te wijzigen? Hoe worden wijzigingen aangebracht in de verschillende onderdelen van een besluit (regeltekst, werkingsgebied)? En hoe en wanneer wordt een wijziging van een besluit bekendgemaakt? Daarvoor is een aantal handelingen in een vaste volgorde nodig.