U bevindt zich hier:

Introductie STOP/TPOD standaarden

Introductie STOP/TPOD standaarden

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water in één wet. Alle informatie over wat er ergens wel en niet mag, moet straks ook digitaal te vinden en bevragen zijn.

Voor de betrokken overheidsinstanties betekent dit dat zij hun omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar moeten maken. De standaarden bieden daarvoor het sjabloon of “model”. De modellen bieden een vaste structuur die ervoor zorgt dat iedereen de inhoud van besluiten kan bekijken en bevragen.

De Omgevingswet biedt hierbij veel beleidsvrijheid. Als bevoegd gezag wil je dat jouw regels, visies en besluiten goed en duidelijk overkomen. Maar je wilt ook dat de omgevingsdocumenten praktisch te beheren zijn. Kennis van de standaarden kan helpen in dit proces.

Deze website wijst vanuit verschillende invalshoeken de weg naar belangrijke en praktische onderwerpen in de STOP/TPOD standaarden. In onderstaande introductie wordenkort de modellen en hun samenhang toegelicht.