U bevindt zich hier:

Rol van de verschillende modellen

Met wat voor typen modellen heb je te maken?

Om het digitale gegevensverkeer in al haar facetten te stroomlijnen, kom je binnen het omgevingswetdomein drie groepen standaarden tegen: informatiemodellen, berichtenmodellen en presentatiemodellen.

Informatiemodel

Bij het informatiemodel gaat het om WAT er wordt uitgewisseld. Dat zijn voor de omgevingsdocumenten dus alle gegevens die horen bij het besluit, inclusief geo-informatie, informatie uit de basisregistratie en dus alle kenmerken die helpen bij het zoeken en vinden van besluiten in DSO. Er zijn informatiemodellen voor de officiële publicaties (IMOP), voor de verschillende toepassingsprofielen (TPOD/IMOW) en er zijn ook conceptuele informatiemodellen: CIMOP en CIMOW. Die laatsten beschrijven de grammatica die de informatiemodellen voor officiële publicaties en toepassingsprofielen in het omgevingswetdomein gebruiken.

Berichtenmodel

Bij het berichtenmodel gaat het om HOE er wordt uitgewisseld. Het berichtenmodel regelt bijvoorbeeld dat andere bevoegde gezagen automatisch op de hoogte kunnen worden gesteld van wijzigingen in een bepaald omgevingsdocument.

Presentatiemodel

Het presentatiemodel zorgt ervoor dat het mogelijk is om door alle koppelingen van ingevoerde gegevens zowel een kaart als de bijbehorende regeltekst ZICHTBAAR TE MAKEN die duidelijk en ondubbelzinnig LEESBAAR is voor de eindgebruiker. De weergave is hier het belangrijkste uitgangspunt.