U bevindt zich hier:

Waar staan de afkortingen STOP en TPOD voor?

Waar staan de afkortingen STOP en TPOD voor?

Er is één generieke standaard ontwikkeld voor alle overheidspublicaties: de Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort de STOP. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening.

Aanvullend op de STOP standaard zijn er Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten, afgekort TPOD. Een TPOD definieert de specifieke toepassing van de STOP voor omgevingsdocumenten.

Het toepassingsprofiel beschrijft:

  • welke gegevens over een besluit er moeten worden opgenomen;

  • op welke manier de inhoud van een besluit - in digitale vorm - moet worden samengesteld en welke vormrestricties daarbij gelden.

De STOP/TPOD standaarden hebben dus vooral betrekking op het digitaal goed overbrengen van de inhoud van besluiten.

Binnen het digitale stelsel van de Omgevingswet zijn dit niet de enige standaarden. Er zijn ook nog standaarden voor de vragenbomen in het Omgevingsloket en voor het indienen en ontvangen van vergunningsaanvragen. Op aan de slag met de Omgevingswet staan alle standaarden beschreven.