U bevindt zich hier:

Waar zorgen de standaarden voor?

Waar zorgen de standaarden voor?

De STOP/TPOD standaarden maken het mogelijk om informatie te kunnen vinden en te kunnen koppelen, bijvoorbeeld de juridische regel en het gebied waarop de regel van toepassing is, de locatie. Ze maken het mogelijk om instanties automatisch te informeren over wijzigingen van een omgevingsdocument. En ze zorgen ervoor dat een besluit met de bijbehorende locatie-informatie én de toelichting op het besluit, digitaal te raadplegen is op verschillende systemen en met verschillende applicaties.

De afspraken die zijn gemaakt om dit alles te laten functioneren, zijn vastgelegd in de modellen van de standaard: het informatiemodel, het berichtenmodel en het presentatiemodel.

Standaard Toepasbare Regels

Naast de STOP/TPOD zijn er nog andere standaarden die van toepassing zijn voor het omgevingsdocument, zoals bijvoorbeeld de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het bijbehorende Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR). Deze standaarden helpen aanvragers bij het Omgevingsloket. De standaarden helpen om juridische regels begrijpelijk te maken in de vorm van vragenbomen. Het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet verplicht het regelgevend bestuursorgaan de STTR te gebruiken voor het leveren van toepasbare regels aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Deze standaard heeft raakvlakken met de STOP/TPOD op het gebied van activiteiten (zie hiervoor het onderwerp annoteren) en werkingsgebieden.