U bevindt zich hier:

Over deze wegwijzer

Inhoudsopgave

Introductie Wegwijzer

De wegwijzer is geen praktijkrichtlijn en dus ook geen onderdeel van de STOP/TPOD standaard. Deze wegwijzer is een praktisch hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het toepassen van de Standaard overheidspublicaties (STOP) en Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) voor de Omgevingswet in de praktijk.

De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de STOP en TPOD standaard eenvoudig op kunnen nemen en vat deze samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn. Men gaat aan de hand van het gekozen onderwerp surfend door de standaarden heen en krijgt een beeld hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

Er kan gezocht worden per omgevingsdocument, per onderwerp en in de zoekbalk rechtsboven. In de quicksearches voor op de pagina "Hoe...... ik een......." worden voorbeeldtoepassingen van de standaarden op specifieke onderwerpen toegelicht. Het zijn stappenplannen hoe er met de standaard omgegaan kan worden. Vaak worden meerdere gradaties beschreven om inzicht te geven welke mogelijkheden er zijn.

Voor detailinformatie over de verschillende onderwerpen verwijst de wegwijzer naar de formele documentatie van de standaarden en naar documenten van inhoudelijk ondersteunende organisaties, zoals VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het ministerie van BZK.