U bevindt zich hier:

Over deze wegwijzer

Inhoudsopgave

Introductie Wegwijzer

Deze wegwijzer is een praktisch service-product voor bevoegde gezagen en softwareleveranciers bij het implementeren en toepassen van de STOP/TPOD standaard in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. 

De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn. Men gaat aan de hand van het gekozen onderwerp surfend door de standaarden heen en krijgt een beeld hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

Voor detailinformatie over de verschillende onderwerpen verwijst de wegwijzer naar de formele documentatie van de standaarden en naar documenten van inhoudelijk ondersteunende organisaties, zoals VNG, IPO, Unie van Waterschappenhet ministerie van BZK en de website van het programma en het informatiepunt leefomgeving.