U bevindt zich hier:

Besluitonderdelen en tekstmodel programma

Besluitonderdelen en tekstmodel

Een programma heeft een vrijetekststructuur en kent geen onderscheid in de afzonderlijke besluitonderdelen die voor omgevingsdocumenten met regels wel gelden.

Voor het programma geldt dat het bevoegd gezag de inhoud van het programma, inclusief het besluit tot vaststelling (of wijziging) van het programma, aanlevert via de LVBB aan het DSO. De TPOD beschrijft in paragraaf 4.1 welke inhoud in welk besluitonderdeel thuis hoort.

Om de tekst van de besluitonderdelen ook machineleesbaar te maken is in het IMOP-tekstmodel aangegeven welke tekststructuren er mogelijk zijn. Dit zijn respectievelijk de artikelstructuur en de vrijetekststructuur. Het tekstmodel geldt voor alle officiële overheidspublicaties, waaronder straks bijvoorbeeld ook voor publicaties van de belastingdienst. De TPOD schrijft voor ieder onderdeel voor welke tekststructuur gebruikt moet worden, zie daarvoor de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3.

Tekststructuren

Er is voor inhoudelijke tekst in het programma één tekststructuur van toepassing, die met verschillende tekstelementen gevuld wordt: de Vrijetekststructuur

De vrijeteksttekststructuur wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat. In dit geval worden de tekstelementen divisie, divisietekst en inhoud toegepast.

De vrijetekststructuur wordt ook toegepast in de overige onderdelen van het programma, zoals het besluit tot vaststelling en bijlagen. In die onderdelen van het programma worden ook de tekstelementen divisie, divisietekst en inhoud gebruikt.

Onderstaand figuur is een conceptuele weergave van de vrijetekststructuur.

Model vrijetekststructuur

Links en rechts hebben dezelfde opbouw. Links is het inhoudelijke deel van het besluit en rechts zijn zaken als motivering en bijlagen. Een divisie kan weer een divisie bevatten of divisie tekst met daarin de inhoud. Inhoud of divisitekst kan geen divisie bevatten. Alleen het inhoudelijke deel (links) kan geannoteerd worden. Dit kan niet met bijlagen en dergelijke.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

In onderstaand figuur is per besluitonderdeel en de bijlages daarvan, conceptueel aangegeven welke tekststructuur van toepassing is. Let daarbij vooral op de kleur van de balkjes; donkergroen voor de vrijetekststructuur met divisie en divisietekst die je kunt annoteren en lichtgroen voor vrijetekststructuur met divisie en divisietekst die je niet kunt annoteren. Ook zijn er onderdelen uitgegrijsd, omdat deze facultatief zijn.

Functioneel verbeelden

Het presentatiemodel schrijft voor hoe de teksten in een programma gepresenteerd worden. Hierbij gaat het presentatiemodel uit van het principe van ‘functioneel verbeelden’. Volgens dit principe zijn er geen voorschriften over de exacte opmaakstijl, maar zijn er alleen eisen aan wát er weergegeven moet worden. Hiervoor is de hiërarchische structuur van de tekst bepalend.

Lees hierover meer op de pagina Presenteren programma - presenteren van tekst.

Standaardindeling

Het bevoegd gezag is vrij om het programma naar eigen inzicht in te delen. De STOP/TPOD standaard schrijft geen inhoudsopgave voor.