U bevindt zich hier:

Muteren programma

Het proces muteren & consolideren

Muteren en consolideren betreft het wijzigen en geautomatiseerd samenstellen van de toestanden van de regeling. Dit gebeurt op basis van consolidatie-informatie die in een besluit of mutatie ligt besloten, zoals bijvoorbeeld de datum waarop het besluit in werking treedt. Bij het aanpassen van een Omgevingsdocument, door middel van een wijzigingsbesluit, wordt er gesproken over muteren. Het consolideren is het samenvoegen van het initiële besluit en de daarop volgende wijzigingsbesluiten, met als resultaat een doorlopende versie van het Omgevingsdocument. Dit is de geconsolideerde versie.

De volgende zaken zijn te het wijzigen:

  • Tekst (incl. tabellen en illustraties, etc) en GIO’s

  • Besluiten/regelingen

  • OW-objecten

Dit betreft dus niet alleen het gedeelte van een regeling wat de gewijzigde regelgeving zelf bevat, maar ook het deel met de geldigheidsbepalingen en ook de informatie in de metadata (citeertitel, etc.).

Muteren in de keten

Bevoegde gezagen werken in hun eigen systemen met Omgevingswet-informatie. Denk hierbij aan een artikel, een activiteit, een omgevingsnorm, een hoofdlijn in een omgevingsvisie, en aan locaties met een geometrie. Een bevoegd gezag levert deze informatie vervolgens aan de landelijke voorzieningen, in de keten van plan tot publicatie. De landelijke voorzieningen zijn in deze de LVBB en DSO-LV en beiden maken gebruik van een gezamenlijk aanleverpunt. Een aanlevering bestaat enerzijds uit een of meerdere besluiten, met bijbehorende artikelen en werkingsgebieden ten behoeve van een officiële publicatie en bestaat anderzijds uit domein specifieke Omgevingswet-informatie, zoals Activiteiten, Gebiedsaanwijzingen, Juridische regels etc. Deze informatie wordt door bevoegde gezagen ten behoeve van de levering aan landelijke voorzieningen ondergebracht in bestanden.

Uitleg over het muteren volgt in onderstaand filmpje

De stappen voor het wijzigen van een besluit

Het wijzigen van een Omgevingsdocument start bij het vinden van het geldende besluit. Dit besluit wordt in ieder geval op de LVBB gepubliceerd en opgeslagen als juridische waarheid, maar kan ook in de software worden opgeslagen. Het is mogelijk om van dit besluit een nieuwe versie aan te maken en deze te bewerken. Daarnaast is het ook mogelijk om zonder besluit een mutatie van OW-informatie te doen.

Weergave hoe een Omgevingsdocument gewijzigd wordt binnen de Omgevingswet

Het bevoegd gezag maakt op basis van een eerder bekend gemaakte versie een wijzigingsbesluit waarin de beoogde wijzigingen zijn aangebracht. Betreft het een nieuwe regeling, dan maken medewerkers de initiële versie. Dit is het startpunt in de afbeelding hierboven.

Een nieuwe versie van het besluit is nodig om later te kunnen tijdreizen en aan te wijzen welke besluiten zijn genomen in een bepaalde versie. De laatste wijzigingen in een versie worden in de eerste instantie bewerkt tot een nieuwe geconsolideerde versie.

Het bevoegd gezag moet een formeel besluit nemen over de wijziging. De beschrijving van de wijzigingen wordt door software bepaald; de medewerkers vullen dat aan met bijvoorbeeld een motivatie voor het wijzigen van de regeling.

Na goedkeuring zal het besluit ter bekendmaking aan de LVBB worden verstuurd. Onderdeel van het bericht is de mutatie zoals door het IMOP wordt beschreven.

Hoe wijzigingsbesluiten er voor de bekendmaking en consolidatie uit moeten zien en hoe ze moeten worden aangeleverd, is beschreven in de STOP-documentatie.