Annoteren van een Programma

Geonovum organiseerde de werkplaats Programma op verzoek van Rijk en provincies. Het doel van de werkplaats was kennis delen over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma. Beproeven van het annoteren van een programma, toetsen of het mogelijk is om een programma van het Rijk middels de TPOD in het DSO te laden en laten zien waar een programma onder de Omgevingswet in de toekomst getoond wordt. Als vervolg op de eerste ronde van de werkplaats Programma is samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht een tweede werkplaats gedaan waarin beproefd is hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen. 

Bevindingen uit de praktijkproef Programma deel 1

De eerste ronde van deze werkplaats bestond uit drie delen:

 1. Een kennissessie over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma met beantwoording van vragen gesteld door de provincies en het Rijk. Bekijk de opname en presentatie.
 2. Een praktijkproef om het annoteren van programma’s te beproeven met de casus Omgevingsagenda Oost van het Rijk. Bekijk de opname en presentatie
 3. Een sessie Lessons Learned waarin de bevindingen en geleerde lessen besproken zijn. Bekijk de opname en presentatie

De belangrijkste onderzoeksvraag was: Kun je met het TPOD Programma een programma zoals de Omgevingsagenda Oost opstellen en annoteren? De conclusie is dat dit goed gelukt is. Het programma is overeenkomstig TPOD Programma geannoteerd en gepubliceerd. Het is bekendgemaakt en in de DSO-viewer zicht- en raadpleegbaar. Er is geannoteerd met:

Bevindingen uit de praktijkproef Programma deel 2

Als vervolg op de eerste ronde van de werkplaats Programma is samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht een tweede werkplaats gedaan waarin beproefd is hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen. 

De casus was een verkorte versie van het Natura 2000 Beheerplan de Wieden-Weerribben. De provincies wilden met deze praktijkproef oefenen met het annoteren en ervaren hoe het TPOD Programma hier toepasbaar is vanuit diverse invalshoeken: juridisch, beleidsmatig en technisch. De leerdoelen waren:

 • Geometrieën in het plan​
 • Ambtsgebied overstijgende geometrieën​
 • Samenhang met de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 gebieden​
 • Tabellen in een Natura 2000 Beheerplan​
 • Plaatjes in een Natura 2000 Beheerplan​
 • Omgaan met in het natuurbeheerplan gestelde maatregelen of restricties aan activiteiten buiten het N2000-gebied.​
 • Regels die gesteld worden in een Natura 2000 Beheerplan​
 • Maatregelen die nu op kaart staan...hoe komen die in het DSO​

Bekijk hier de opname en presentatie van de sessie Lessons Learned.

 

 

Updates per e-mail ontvangen?