Locatie in verschillende documenten

Aan de hand van verschillende scenario's geven we per omgevingsdocument voorbeelden hoe je locatie kan verwerken. Je kunt afzonderlijke delen van de regeltekst van een locatie voorzien. In dat geval werk je met meerdere juridische regels in één regeltekst Het is ook mogelijk om de regeltekst zo op te stellen dat je maar één juridische regel per regeltekst hebt. In dat geval heeft de regeltekst werking in exact dezelfde locatie als die door die ene juridische regel wordt gedefinieerd.

Updates per e-mail ontvangen?