Werkplaats Programma

Geonovum organiseerde de werkplaats Programma op verzoek van Rijk en provincies. Het doel van de werkplaats was kennis delen over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma. Beproeven van het annoteren van een programma, toetsen of het mogelijk is om een programma van het Rijk middels de TPOD in het DSO te laden en laten zien waar een programma onder de Omgevingswet in de toekomst getoond wordt. De werkplaats bestond uit drie delen:

  1. Een kennissessie over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma met beantwoording van vragen gesteld door de provincies en het Rijk.
  2. Een praktijkproef om het annoteren van programma’s te beproeven met de casus Omgevingsagenda Oost van het Rijk.
  3. Een sessie Lessons Learned waarin de bevindingen en geleerde lessen besproken zijn. 

Bevindingen uit de praktijkproef Programma

De belangrijkste onderzoeksvraag was: Kun je met het TPOD Programma een programma zoals de Omgevingsagenda Oost opstellen en annoteren? De conclusie is dat dit goed gelukt is. Het programma is overeenkomstig TPOD Programma geannoteerd en gepubliceerd. Het is bekendgemaakt en in de DSO-viewer zicht- en raadpleegbaar. Er is geannoteerd met:

Presentaties werkplaats Programma

 

Opnames werkplaats Programma

Kennissessie 05-10-2021

Praktijkproef 15-11-2021 Lessons Learned 22-11-2021

 

Updates per e-mail ontvangen?