Werkplaats Programma Natura 2000 beheerplan (verdieping)

Na de positieve afronding van de werkplaats Programma Natura2000-beheerplan Wieden-Weerribben in juni, start er na de zomer een verdiepende werkplaats. De provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht gaan samen met Geonovum opnieuw aan de slag met dit toepassingsprofiel. De provincies Gelderland, Zeeland en Drenthe kijken mee.

Voorlopige leerdoelen: 

  • Provincie Utrecht wil een eigen casus inbrengen en dit plan met de Tercera software annoteren; 

  • Provincie Overijssel is geïnteresseerd in het proces vanaf BHP herzien, informatie verzamelen, afstemmen verschillende personen, ontwerpplan, procedure ter inzagelegging, etc… t/m bekendmaken in het DSO en hoe de (Tercera)software hierbij ondersteunt; 

  • Provincie Flevoland wil graag meer oefenen met de effectzones en de koppeling met maatregelen en de beoogde resultaten; 

  • en Geonovum wil graag naar de effectzones buiten de grenzen van het BHP kijken.  

Updates per e-mail ontvangen?