Werkplaats Projectbesluit

Dinsdag 30 augustus was de aftrap voor de werkplaats TPOD Projectbesluit met de casus Windpark Bommelerwaard-A2. In deze werkplaats wil de provincie Gelderland ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO.  

In deze werkplaats gaat het nadrukkelijk níet om de inhoud van het plan maar om het testen van het instrument. Aan het eind van de werkplaats wil provincie Gelderland graag een bruikbare structuur/template hebben wat te gebruiken is bij het opstellen van projectbesluiten. Ook willen ze een beeld hebben van hoe zo'n projectbesluit er uit ziet in het DSO bij bekendmakingen en in de viewer Regels op de Kaart. Bij het opstellen van het omgevingsdocument wordt gebruik gemaakt van de software van Tercera, GISkit en het tijdelijke Geonovum-sjabloon. De resultaten worden aangeboden aan de DSO-keten zodat we lessen kunnen trekken uit hoe het resultaat van het document in DSO wordt getoond. 

Casus Windpark Bommelerwaard-A2 is een bestaande casus waarvoor al content is (LINK RP.nl). Het plan is al onherroepelijk en een paar jaar ouder. Interessant omdat het een complex plan is, er een MER voor gedaan is en er waarschijnlijk veel overlap is met onderliggende bestemmingsplannen (straks omgevingsplan), omdat voor de windturbines bijv. ook veiligheidszones moeten worden vastgelegd.

Leerdoelen: 

  • Ontwikkelen van een format/goede structuur voor een projectbesluit bij de provincie Gelderland 

  • Ervaring opdoen met het annoteren (van het vrijetekstdeel) van een projectbesluit met Tercera-software 

  • Ervaring opdoen met het annoteren (van het vrijetekstdeel) van een projectbesluit met GISkit-software 

  • Ervaring opdoen met het annoteren van het tijdelijk regeling deel met het (tijdelijke) Geonovum-sjabloon 

  • Praktisch inzicht krijgen hoe de plannen landen in het DSO-stelsel 

  • (Praktisch) Inzicht krijgen in regels die een Omgevingsplan wijzigen in het projectbesluit 

Buiten scope van deze werkplaats zijn: 

  • Inhoud van het plan 

  • Voortraject (proces) dat voorafgaat aan een projectbesluit 

  • Meervoudig bronhouderschap   

Updates per e-mail ontvangen?