U bevindt zich hier:

Annoteren voorbereidingsbesluit

Voor voorbeschermingsregels die het omgevingsplan wijzigen, gelden de specificaties voor regels zoals beschreven in de TPOD omgevingsplan. Voor voorbeschermingsregels die de omgevingsverordening wijzigen, gelden de specificaties voor regels zoals beschreven in de TPOD omgevingsverordening. Als in deze teksten wordt verwezen naar paragrafen in de TPOD, wordt de TPOD omgevingsplan en TPOD omgevingsverordening bedoeld.

Het begrip annoteren

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.

Het doel van annoteren

Annoteren zorgt er voor dat het omgevingsplan goed bevraagbaar is en dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart weergegeven worden. Het annoteren helpt ook bij het verbinden van toepasbare regels, oftewel vragenbomen, aan regels met werkingsgebieden. 

Annotaties zijn op vrijwel alle objecten of tekstelementen mogelijk. Ze helpen om regels op hun eigenschappen te vinden wanneer zoektermen worden gebruikt. Ze helpen ook om regels op hun eigenschappen te kunnen presenteren.

IMOW beschrijft vanuit een informatiekundige blik alle objecten die van belang zijn voor het annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en niet in de laatste plaats ten behoeve van de informatieverschaffing in DSO-LV.

Het gaat om de volgende IMOW-objecten:

 • Regeltekst

 • Juridische regel

 • Locatie

 • Geometrie

 • Activiteit

 • Omgevingswaarde

 • Omgevingsnorm

 • Gebiedsaanwijzing

 • Pons

In de TPOD wordt in detail toegelicht hoe je kunt annoteren met IMOW-objecten. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 6.4 van de TPOD.

Er zijn een aantal inhoudelijke annotaties die iets zeggen over de inhoud van de regels in het omgevingsdocument en die helpen om de inhoud van het besluit of de regeling bevraagbaar te maken voor de gebruiker:

 • Activiteit

 • Gebiedsaanwijzing

 • Omgevingsnorm

 • Omgevingswaarde

 • Thema

Toepassen van annoteren

In de TPOD is gespecificeerd van welke annotatie mogelijkheden er gebruik gemaakt kan worden volgens IMOW. In onderstaande tabel is voor de inhoudelijke annotaties uitgewerkt welke van toepassing zijn in welke omgevingsdocumenten. Toelichting op de kleurgebruik in de tabel:

Groen= Annotatie is van toepassing

Rood= Annotatie is niet van toepassing

Annotatiemogelijkheden per omgevingsdocument

In de TPOD van het specifieke omgevingsdocument is in elke paragraaf 6.4 nader uitgewerkt wat deze annotaties omvatten en welke typen en attributen ze hebben. Ook is in de TPOD aangegeven welke regels er gelden voor het gebruik van de annotatie. Het is niet de bedoeling om in deze praktijkrichtlijn volledig alle annotaties uit te werken, maar om meer uitwerking te geven aan hoe die annotaties in de praktijk gaan werken.

Een juridische regel kun je annoteren met een (of meerdere) van bovenstaande inhoudelijke annotaties. De regeltekst bevat de juridische regel(s). In technische zin zal een annotatie gekoppeld worden op het niveau van de regeltekst.

In het DSO-LV zal bij bevraging wel het gehele artikel met leden getoond worden, zodat de gebruiker de juridische regels in de juiste en volledige context kan interpreteren. Als een juridische regel niet wordt geannoteerd, dan is deze ook niet vindbaar in het DSO-LV. Zie onderstaande figuren voor een schematische weergave.

Annoteren juridische regel