U bevindt zich hier:

Annoteren waterschapsverordening

Het begrip annoteren

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.

Het doel van annoteren

Annoteren maakt het mogelijk dat de tekst uit een besluit of regeling ook beter en breder machineleesbaar wordt. Het zorgt er voor dat het besluit of de regeling gestructureerd bevraagbaar is en dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart weergegeven worden. Het annoteren helpt ook bij het verbinden van toepasbare regels, oftewel vragenbomen, aan regels met werkingsgebieden. De gegevens die bij het annoteren worden toegevoegd worden niet in de voor de mens leesbare tekst weergegeven. De annotaties zijn wel zichtbaar in het machineleesbare bestand.

Annotaties zijn op vrijwel alle objecten of tekstelementen mogelijk. Ze helpen om regels op hun eigenschappen te vinden wanneer zoektermen worden gebruikt. Ze helpen ook om regels op hun eigenschappen te kunnen presenteren.

IMOW beschrijft vanuit een informatiekundige blik alle objecten die van belang zijn voor het annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en niet in de laatste plaats ten behoeve van de informatieverschaffing in DSO-LV.

Het gaat om de volgende IMOW-objecten:

 • Regeltekst

 • Juridische regel

 • Locatie

 • Geometrie

 • Activiteit

 • Omgevingswaarde

 • Omgevingsnorm

 • Gebiedsaanwijzing

 • Pons

In de TPOD wordt in detail toegelicht hoe je kunt annoteren met IMOW-objecten. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 6.4 van de TPOD.

Er zijn een aantal inhoudelijke annotaties die iets zeggen over de inhoud van de regels in het omgevingsdocument en die helpen om de inhoud van het besluit of de regeling bevraagbaar te maken voor de gebruiker:

 • Activiteit

 • Gebiedsaanwijzing

 • Omgevingsnorm

 • Omgevingswaarde

 • Thema

Annoteren IMOW-objecten

Een object wat je kunt annoteren wordt een annotatie genoemd. Annotaties zijn op vrijwel alle objecten of tekstelementen mogelijk. Ze helpen om regels op hun eigenschappen te presenteren en te vinden wanneer zoektermen worden gebruikt.

Het IMOW beschrijft vanuit een informatiekundige blik alle objecten die van belang zijn voor het annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en niet in de laatste plaats ten behoeve van de informatieverschaffing in DSO-LV.

Het gaat om de volgende IMOW-objecten:

 • Activiteit

 • Gebiedsaanwijzing

 • Geometrie

 • Hoofdlijn

 • Juridische regel

 • Locatie

 • Omgevingswaarde

 • Omgevingsnorm

 • Pons

 • Regeltekst

In de betreffende TPOD wordt in detail toegelicht hoe je kunt annoteren met IMOW-objecten. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 6.4 van de TPOD.

Er zijn een aantal inhoudelijke annotaties die iets zeggen over de inhoud van de regels in het omgevingsdocument en die helpen om de inhoud van het besluit of de regeling bevraagbaar te maken voor de gebruiker:

 • Activiteit

 • Gebiedsaanwijzing

 • Omgevingsnorm

 • Omgevingswaarde

Toepassen van annoteren

In de TPOD is gespecificeerd van welke annotatie mogelijkheden er gebruik gemaakt kan worden volgens IMOW. In onderstaande tabel is voor de inhoudelijke annotaties uitgewerkt welke van toepassing zijn in welke omgevingsdocumenten. Toelichting op de kleurgebruik in de tabel:

Groen= Annotatie is van toepassing

Rood= Annotatie is niet van toepassing

Annotatiemogelijkheden per omgevingsdocument

In de TPOD van het specifieke omgevingsdocument is in elke paragraaf 6.4 nader uitgewerkt wat deze annotaties omvatten en welke typen en attributen ze hebben. Ook is in de TPOD aangegeven welke regels er gelden voor het gebruik van de annotatie. Het is niet de bedoeling om in deze praktijkrichtlijn volledig alle annotaties uit te werken, maar om meer uitwerking te geven aan hoe die annotaties in de praktijk gaan werken.

Een juridische regel kun je annoteren met een (of meerdere) van bovenstaande inhoudelijke annotaties. De regeltekst bevat de juridische regel(s). In technische zin zal een annotatie gekoppeld worden op het niveau van de regeltekst.

Annoteren juridische regel

In het DSO-LV zal bij bevraging wel het gehele artikel met leden getoond worden, zodat de gebruiker de juridische regels in de juiste en volledige context kan interpreteren. Als een juridische regel niet wordt geannoteerd, dan is deze ook niet vindbaar in het DSO-LV. Zie bovenstaande figuur voor een schematische weergave.