Programma beheerplan Provincies

Deze werkplaats is een vervolg op een eerdere werkplaats waarin deze provincies gezamenlijk hadden geoefend met het gebruik van het toepassingsprofiel programma voor een beheerplan voor een Natura2000-gebied dat op het grondgebied van twee provincies ligt. In deze opvolgende werkplaats oefenden de drie provincies ieder met een eigen beheerplan en zijn er meer inhoudelijke collega's bij betrokken. Provincie Utrecht werkte aan het beheerplan Zouweboezem, provincie Overijssel oefende met het beheerplan De Borkeld en provincie Flevoland oefende met het beheerplan Lepelaarplassen.

Aan de hand van een aantal vooraf gestelde leerdoelen zijn mooie lessen geleerd:  

 • Denk goed na over de lezer en doelgroep. De vindbaarheid van maatregelen en beleidstekst en de hoeveelheid werk worden beïnvloed door het detailniveau van de annotaties:
  • Hoe gedetailleerder de annotaties hoe beter de raadpleegbaarheid.
  • Een te groot detailniveau zorgt voor veel werk. Zorg dus dat de maatregelen en beleidsteksten die dragend zijn voor het geheel , geannoteerd zijn.
 • Bij het opstellen van een nieuw N2000 beheerplan is het verstandig om vanaf het begin al na te denken over je annotatiestrategie. Bedenk welke onderdelen van het beheerplan zo belangrijk zijn dat ze er uit moeten springen en welke onderdelen op de kaart begrensd moeten worden. Hierbij kun je gebruik maken van  de volgende annotaties: Thema, Hoofdlijn, Locatie en Gebiedsaanwijzing.
 • Huidige Natura 2000 beheerplannen zijn heel erg groot (honderden pagina’s). Bij een nieuw beheerplan kun je op een aantal manieren te werk gaan om de informatie beter leesbaar en vindbaar te maken:
  • Structureer de tekst door goed gebruik te maken van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen.
  • Waar tekst die integraal onderdeel is van het lichaam door bijvoorbeeld omvang of complexiteit van tabellen niet goed op te nemen is, kan gebruik gemaakt worden van bijlagen.
 • Er wordt nagedacht over een landelijk format voor het beheerplan voor een Natura 2000-gebied. De deelnemers uit de werkplaats hebben geoefend met het structureren van zo’n beheerplan, met speciale aandacht voor wat nodig is voor een goede weergave in het DSO. Het zou mooi zijn als deze ervaringen worden betrokken bij het opstellen van het landelijke format.
 • Multidisciplinair samenwerken is een must voor het opstellen van een programma. Om een programma te kunnen maken en publiceren heb je minimaal een inhoudelijk expert, een jurist en een geo-specialist nodig in een vroeg stadium. Zo zorg je ervoor dat de boodschap inhoudelijk gespecificeerd is, juridisch klopt en ook op de juiste wijze in het DSO wordt weergegeven.
 • Het publiceren van plannen met de plansoftware in de oefenomgeving van het DSO is sterk aan te raden. Als medewerker bij een bevoegd gezag leer je vooral door te doen, nieuwe annotaties uit te proberen en te reviewen op de resultaten. Zo kom je tot nieuwe inzichten en krijg je een beter beeld van het uiteindelijke gewenste resultaat bij publicatie van het programma.

Hier vind je inspirerende voorbeelden uit de drie verschillende beheerplannen:

Beheerplan Zouweboezem

Beheerplan De Borkeld

Beheerplan Lepelaarplassen

Updates per e-mail ontvangen?