Basischeck

De basischeck is bedoeld om gezamenlijk stappen te nemen in het werkend krijgen van de hele keten van het DSO; van bevoegd gezag via leverancier richting officiële publicatie van een omgevingsdocument én zichtbaarheid en vindbaarheid in de viewer.

Naast deze basischeck, die vooral technisch van aard is, bieden we advies op maat, bijvoorbeeld door inmiddels gepubliceerde omgevingsdocumenten te analyseren en te adviseren over het gebruik van de standaard daarin.

De basischeck is verplicht. De leverancier neemt (samen met het bevoegd gezag) zelf het initiatief of en wanneer hij één of meerdere besluiten voor de basischeck wil aanbieden.

Via onderstaand formulier meldt u zich aan en kunt u aangeven welke objecten u in het aan de LVBB aan te bieden document gebruikt. Na geslaagde publicatie in zowel LVBB als de Viewer plannen wij een afspraak met u in om de resultaten door te nemen en de basischeck af te ronden.

We streven ernaar dit gesprek binnen een week na aanbieden aan de LVBB te laten plaatsvinden. De gesprekken worden wekelijks  op een vast tijdstip ingepland. 

Aanmelden voor de Basischeck

 

Meer informatie over de Basischeck is te vinden op de website van aandeslagmetdeomgevingswet

Updates per e-mail ontvangen?