Nieuwsoverzicht

Implementatieteam Omgevingsdocumenten: TPOD wegwijzer in de praktijk

Nu het echte werken met de #Omgevingswet van start is, zien we meer vragen en is de praktijk steeds uitdagender. Als Implementatieteam omgevingsdocumenten faciliteren we met onder meer kennisproducten, ondersteuning en het gezamenlijk opdoen van ervaring voor de cyclus: standaard => leverancier => bevoegd gezag => DSO-LV-keten. 

Versie 3.0 TPOD-Standaard gepubliceerd

Het afgelopen jaar is versie 3.0 van de TPOD-Standaard voor omgevingsdocumenten voorbereid en uitgebreid afgestemd met softwareleveranciers, de koepels en de landelijke voorzieningen. In december is deze versie gepubliceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Werken aan de Omgevingswet – interview met Wietske Weis

Wat zijn de uitdagingen van het werken onder de Omgevingswet? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Wietske Weis, implementatieadviseur omgevingsdocumenten bij het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en projectleider omgevingsplan bij gemeente De Bilt: 'Je moet als plannenmaker veel meer samenwerken met de vergunningenkant', stelt zij. 'Dit vergt een andere manier van samenwerken dan nu met bestemmingsplannen.’

Werken aan de Omgevingswet - Ellen Boonman

Wat zijn de uitdagingen van het werken onder de Omgevingswet? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Ellen Boonman van de Antea Group: 'de basis blijft hetzelfde', stelt zij, 'maar we moeten meer dan voorheen op meerdere borden tegelijk schaken en met meer partijen samenwerken.’

Werkplaats tijdelijk regelingdeel

In een werkplaats met de gemeente Dijk en Waard, de provincies Noord-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat en Geonovum hebben we aan de hand van het voorbereidingsbesluit een aantal aspecten onderzocht van het tijdelijk regelingdeel. Het ging daarbij om het annoteren van tijdelijk regelingdelen met Activiteiten, het maken van toepasbare regels bij tijdelijk regelingdelen en wat er moet gebeuren en wie dat moet doen als voorbeschermingsregels vervallen.

Updates per e-mail ontvangen?