Nieuwsoverzicht

Het effect van annoteren

Annoteren van omgevingsdocumenten is een stuk dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met een aantal basis annotaties, kan je regels gestructureerd vindbaar maken.

Start werkplaats Projectbesluit

In de werkplaats Projectbesluit over de casus Windpark Bommelerwaard-A2 wil de provincie Gelderland ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO.

Bureaus en overheid werken samen praktische aanpak uit voor gebiedsontwikkeling onder Omgevingswet

m gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen rondom de inwerkingtreding conform de wet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. Dit project levert een voor makers van plannen bruikbare aanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, via een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of met gebruikmaking van het (CHW-) bestemmingsplan.

Updates per e-mail ontvangen?