Toegankelijkheid

Op 21 januari 2022 is een Audit uitgevoerd op de toegankelijkheid van de wegwijzertpod.nl. Getoetst is in hoeverre we voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en niveau AA.

Uit dit rapport zijn een aantal bevindingen gekomen. Het merendeel had betrekking op de mogelijkheid om de website met behulp van Tabs te doorlopen, de volgorde van beschrijvingen rond formuliervelden en toelichtende teksten bij illustraties. De issues die onder niveau A vallen, zijn vervolgens opgepakt om verbeterd te worden. In mei 2022 is de website technisch op deze punten bijgewerkt. Er is geen hertest uitgevoerd.

De verbeterpunten ten aanzien van illustraties nemen we zoveel mogelijk mee bij het herzien van teksten in de loop van 2023.

De door WCAG.nl uitgevoerde audit is online in te zien via hun website
 

Updates per e-mail ontvangen?