water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Online informatiesessie consultatie TPOD Projectbesluit

18-05-22 | Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. De consultatie richt zich op nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel. Op 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur lichten wij de wijzigingen toe in een online informatiesessie.

Nieuw: Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

14-04-22 | De notitie 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten' is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën.

TPOD Voorbereidingsbesluit vastgesteld

22-03-22 | Om de mogelijkheden van het voorbereidingsbesluit, de instructie en de reactieve interventie te verkennen en ervaringen te delen organiseerde Geonovum in 2021 de werkplaats Derde Tranche.

Updates per e-mail ontvangen?