water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Werkplaats voorbereidingsbesluit

Met behulp van praktijkproeven kunnen bevoegde gezagen de nieuwe functionaliteit van de toepassingsprofielen voorbereidingsbesluit, instructie en reactieve interventie alvast ervaren.

Updates per e-mail ontvangen?