Contact

Wegwijzer TPOD is door Geonovum opgezet als een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het in de praktijk toepassen van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD).

Heb je vragen over deze website, of zie je verbeterpunten, of wil je meer weten over de TPOD Standaarden, neem dan contact op met de helpdesk bij Geonovum:

Omgevingswet@geonovum.nl

Updates per e-mail ontvangen?