Onderwerpen

Op deze pagina staan alle onderwerpen opgesomd die van belang zijn bij het opstellen van een omgevingsdocument. 

Annoteren

Annoteren zorgt er voor dat regels en beleid goed bevraagbaar zijn door gebruikers van het Omgevingsloket.

Locatie

In de standaarden is locatie de term die we gebruiken voor het gebied waar een regel werking heeft.

Muteren

Muteren betreft het wijzigen en geautomatiseerd samenstellen van de toestanden van de regeling.

Overgangsfase Omgevingsplan

Het overgangsrecht voor het omgevingsplan regelt de verhouding tussen de bestaande en de nieuwe regelgeving. Dit heet de overgangsfase.

Presenteren

Presenteren betekent het weergeven, visualiseren van de inhoud van een regeling conform een afgesproken standaard.

Publiceren

Via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) worden omgevingsdocumenten gepubliceerd en doorgeleverd naar de landelijke voorziening digitaal stelsel omgevingswet (DSO-LV).

Tekststructuur

Voor op het opstellen van Omgevingswetbesluiten wordt gebruik gemaakt van een tweetal tekststructuren. Hier staat beschreven hoe deze structuren, namelijk artikelstructuur en vrijetekststructuur, werken en op welke omgevingsdocumenten ze toegepast kunnen worden.

Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM-IMRO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt overheden bij het werken volgens de Omgevingswet. Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen als een noodmaatregel voor een beperkte periode na inwerkingtreden van de Omgevingswet.

Valideren

Voor de verwerking van omgevingsdocumenten dienen deze te voldoen aan diverse technische en functionele eisen. In dit onderwerp wordt ingegaan op de diverse kenmerken van valideren.

Waardelijsten

Een waardelijst bevat het overzicht van waarden die gebruikt kunnen worden bij het annoteren.

Updates per e-mail ontvangen?