Onderwerpen

Op deze pagina staan alle onderwerpen opgesomd die van belang zijn bij het opstellen van een omgevingsdocument. 

Annoteren

Annoteren zorgt er voor dat regels en beleid goed bevraagbaar zijn door gebruikers van het Omgevingsloket.

Locatie

In de standaarden is locatie de term die we gebruiken voor het gebied waar een regel werking heeft.

Muteren

Muteren betreft het wijzigen en geautomatiseerd samenstellen van de toestanden van de regeling.

Presenteren

Presenteren betekent het weergeven, visualiseren van de inhoud van een regeling conform een afgesproken standaard.

Publiceren

Via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) worden omgevingsdocumenten gepubliceerd en doorgeleverd naar de landelijke voorziening digitaal stelsel omgevingswet (DSO-LV).

Tekststructuur

Voor op het opstellen van Omgevingswetbesluiten wordt gebruik gemaakt van een tweetal tekststructuren. Hier staat beschreven hoe deze structuren werken en bij welke documenten ze toegepast kunnen worden.

Valideren

Voor de verwerking van omgevingsdocumenten dienen deze te voldoen aan diverse technische en functionele eisen. In dit onderwerp wordt ingegaan op de diverse kenmerken van valideren.

Waardelijsten

Een waardelijst bevat het overzicht van waarden die gebruikt kunnen worden bij het annoteren.

Updates per e-mail ontvangen?