Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM-IMRO)

 Met behulp van de TAM’s kunnen overheden de belangrijkste uitvoeringsprocessen blijven uitvoeren totdat op basis van de standaarden voor de Omgevingswet wel de landelijke voorziening van het DSO kunnen gebruiken zoals bedoeld. Voor meer informatie over alle Tijdelijke Alternatieve Maatregelen zie de website Aan de slag met de Omgevingswet

TAM-IMRO

Geonovum beheert een aantal van de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen met betrekking tot het publiceren van omgevingsdocumenten. Deze TAM's bieden overheden die dit nog niet kunnen doen met behulp van de STOP/ TPOD-standaard de mogelijkheid om omgevingsdocumenten alsnog te kunnen ontsluiten in het DSO. Deze TAM’s werken voor het opstellen van omgevingsdocumenten op basis van de RO Standaarden 2012 (waar IMRO onder valt). In onderstaande figuur staat een overzicht voor welke omgevingsdocumenten er een TAM-IMRO beschikbaar is en voor welke overheidslaag deze te gebruiken is.

In onderstaande tabel staat een overzicht voor welke omgevingsdocumenten is er een TAM-IMRO beschikbaar is en voor welke overheidslaag deze beschikbaar is.

Tabel welke TAM-IMRO door welk bevoegd gezag gebruikt kan worden

Deze omgevingsdocumenten worden beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en vervolgens automatisch ontsloten in het Omgevingsloket, viewer Regels op de Kaart. Het omgevingsdocument moet juridisch voldoen aan de Omgevingswet.

Voor deze zes omgevingsdocumenten zijn werkafspraken: hoe maak ik een omgevingsdocument conform TAM? De omgevingsdocumenten op basis van TAM worden gemaakt en gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl met behulp van de Wro-plansoftware. Een van de vereisten is dat in de naam van het omgevingsdocument TAM is opgenomen. De schrijfwijze is strikt voorgeschreven, zie het voorbeeld in onderstaande figuur, anders wordt het omgevingsdocument niet ontsloten in het Omgevingsloket, viewer Regels op de Kaart. De TAM werkafspraken zijn samen met de technische handreikingen raadpleegbaar via de TAM pagina van de Geonovum website. De VNG heeft voor het omgevingsplan en het voorbereidingsbesluit juridische en inhoudelijke toelichting voor deze tijdelijke alternatieve maatregelen gemaakt in de vorm van bijsluiters. Ook zijn er bij de VNG voorbeelden te vinden van omgevingsplannen conform TAM en een VNG stappenplan om een TAM-IMRO omgevingsplan op te stellen.

In de onderstaande afbeelding is het proces van de tijdelijke alternatieve maatregel voor het omgevingsplan weergegeven.

De toepassing van een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) met IMRO2012

TAM is tijdelijk

De TAM zijn bedoeld voor bevoegd gezagen die op 1 januari 2024 nog niet over alle onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikken. Met de TAM beschikken deze bevoegd gezagen over een terugvaloptie, om op die manier de (eigen) dienstverlening te continueren. Bij het bedenken, opstellen en ontwikkelen van de TAM is altijd uitgegaan van een tijdelijke inzet.

De TAM’s blijven tot maximaal 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet – dus tot en met 31 december 2024 – inzetbaar. Procedures die zijn gestart met TAM worden met behulp van TAM afgemaakt met TAM, mag nog na 1 januari 2025 worden afgemaakt op basis van de betreffende TAM. Naast het uitfaseren van de TAM, moet een aantal TAM-IMRO planvormen uiterlijk vóór 2032 worden omgezet naar STOP/TPOD. Dit vloeit voort uit de wetgeving ten aanzien van de overgangstermijnen. Het uiteindelijk omzetten is noodzakelijk om tot één digitale geconsolideerde regeling te komen. Het omzetten is alleen relevant voor de TAM Omgevingsplan en TAM Omgevingsverordening. Voor meer informatie zie website Aan de slag met de Omgevingswet.

Updates per e-mail ontvangen?