Waardelijsten

Daar waar de waarden voor verschillende omgevingsdocumenten gelijk zijn, worden ze onderling en over de bestuurslagen heen afgestemd. Met andere woorden: in die gevallen maken rijk, provincie, waterschap en gemeenten gebruik van dezelfde waardelijsten.

 

Limitatieve waardelijst

Er is nog maar één type waardelijst, de limitatieve waardelijst. Dit een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gekozen moet worden. Deze waardelijst wordt centraal beheerd en kan alleen beheermatig gewijzigd worden, aangezien een wijziging direct effect heeft op de werking en functionaliteiten van de applicaties van DSO-LV en LVBB; 

Aan de waardes van een limitatieve waardelijst die betrekking hebben op een kaartweergave is een symboolcode gekoppeld. Dit vormt de standaardweergave. Voor meer informatie over de standaardweergave kijk dan bij het onderwerp presenteren.

 

Beheer waardelijsten

De waardelijsten zijn toegankelijk via de stelselcatalogus Omgevingswet. Hierin zijn de namen van de waardelijsten uit het IMOW overgenomen met een toelichting en versie. 

Wanneer een gewenste waarde niet op één van de lijsten voorkomt kan ieder bevoegd gezag een verzoek tot wijziging van de waardelijst indienen bij Geonovum. Vervolgens wordt dit verzoek op de wensen- en eisenlijst geplaatst en gaat de procedure voor wijzigingen lopen. Een verzoek tot wijziging of aanvulling van de waardelijst kan worden aangevraagd door het invullen van dit aanvraagformulier.

Annoteren met OW objecten

Bij de annotatie voorbeelden is aangegeven welke waardelijsten van toepassing zijn. Daarbij wordt inzicht gegeven in de waarden die de lijst bevat. Voor de exacte waarden wordt er verwezen naar de stelselcatalogus.

Updates per e-mail ontvangen?