Tekststructuur

Om het vastleggen van besluiten te faciliteren zijn er twee soorten tekststructuur ontwikkeld, de artikelstructuur en de vrijetekststructuur

Opbouw van tekststructuren

Het lichaam

Alle teksten, ongeacht welk soort structuur, worden vastgelegd in het 'lichaam' van een besluit. Dit is de tekst waarin de feitelijke inhoud staat en die geannoteerd kan worden.

Andere besluitsonderdelen zoals de aanhef waarop staat wie het besluit wanneer neemt zijn weliswaar onderdeel van het besluit, maar zitten niet in het lichaam. De reden hiervoor is dat bij een klik op de kaart alleen de informatie getoond moet worden die relevant is bij die locatie of de activiteit en de initiatiefnemer geen heel document door hoeft te nemen. Uiteraard kan een initiatiefnemer vanaf die selectie van informatie wel door naar het volledige besluit waaruit de informatie komt. 

De informatie in het lichaam is dus de kern van het besluit waarin regels of beleid staat beschreven. 

Artikel- en beleidsteksten

Omdat er veel verschillende besluiten met elk verschillende doelen in het DSO gepubliceerd worden is gezocht naar een generieke manier om deze documenten op te stellen. Een van de grote wensen hierbij was het kunnen consolideren. In tegenstellen tot 'ruimtelijke plannen' waar verschillende versies van planteksten als het ware naast of over elkaar liggen moeten deze plannen in het DSO in elkaar geschoven kunnen worden. Om dit mogelijk te maken is een vast soort opmaak nodig zodat het systeem bij wijzigingen zelf kan bepalen welke tekst vervangen om opnieuw een samenhangend geheel te vormen.  

Beleidsteksten hoeven echter niet tot één geheel samengevoegd te worden maar vereisen wel meer vrijheid qua opmaak zodat informatie beter geclusterd kan worden. Om beide wensen mogelijk te maken zijn er twee variaties in tekst-structurering in het leven geroepen. 

  • Artikelstructuur: de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen. In dit geval worden de tekstelementen artikel en lid toegepast. Voor de juridische tekst voor het omgevingsplan wordt alleen de artikelstructuur gebruikt. 
  • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals een omgevingsvisie en een projectbesluit. Deze vrijetekststructuur wordt ook toegepast in documentdelen buiten het lichaam van de regeling met een artikelstructuur, zoals het motiveringsdeel en bijlagen. In dat geval worden de tekstelementen divisie en inhoud gebruikt.
artikelstructuur en vrije tekststructuur

Updates per e-mail ontvangen?