Hoe pas je in de beroepsfase de status van een besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan en wat zie je daarvan in het DSO? 

Het omgevingsplan wordt gewijzigd door middel van wijzigingsbesluiten. Tegen het wijzigingsbesluit kan beroep worden ingesteld. Het is dus het wijzigingsbesluit dat (geheel of gedeeltelijk) geschorst wordt, onherroepelijk wordt, of vernietigd wordt.  

Voordat de beroepsprocedure start, is het besluit verwerkt in de regeling, tot een nieuwe geconsolideerde versie van het omgevingsplan. De beroepsprocedure heeft gevolgen voor het wijzigingsbesluit, maar ook voor de geconsolideerde regeling van het omgevingsplan. Deze gevolgen zijn:  

  • Instellen van beroep tegen een wijzigingsbesluit: onderdelen van het omgevingsplan die afkomstig zijn uit dat besluit zijn nog niet onherroepelijk.   
  • Schorsen van een wijzigingsbesluit: onderdelen van het omgevingsplan die afkomstig zijn uit dat besluit zijn geschorst.   
  • Geheel of gedeeltelijk vernietigen van een wijzigingsbesluit: de vernietiging moet verwerkt worden in de op dat moment actuele geconsolideerde regeling van het omgevingsplan.  

 
In de STOP/TPOD-standaard is al beschreven welke statusinformatie de gemeente in de beroepsfase van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan moet doorgeven en hoe dat moet. Als er beroep is ingesteld en als het besluit geschorst is, moet de gemeente een statuswijziging doorgeven. Zie hiervoor paragraaf 10.4.5 van het Toepassingsprofiel omgevingsplan. Dit is echter nog niet geïmplementeerd in LVBB en DSO en ook nog niet in de bronhouder-plansoftware. Statusinformatie kun je nu dus nog niet doorgeven. Er worden al wel voorbereidingen getroffen om dit te implementeren, maar er is nu nog niet te zeggen wanneer dat zover is. Na die implementatie, zowel in het DSO als in de gemeentelijke plansoftware, kun je die statusinformatie via je plansoftware doorgeven aan de LVBB. De LVBB geeft die informatie door aan het DSO. De viewer Regels op de kaart zal dan de statusinformatie tonen bij die onderdelen van het omgevingsplan die voortkomen uit dat besluit.  

Updates per e-mail ontvangen?