Hoe verwerk je de uitspraak van de rechter over een wijzigingsbesluit in het omgevingsplan? 

Als de Afdeling bestuursrechtspraak een besluit tot wijziging van het omgevingsplan geheel of gedeeltelijk heeft vernietigd, moet de gemeente zorgen voor de verwerking van die uitspraak in de actuele geconsolideerde regeling van het omgevingsplan. In de STOP/TPOD-standaard is al beschreven hoe de gemeente dat moet doen. De eindsituatie daarvan is nog niet geïmplementeerd in LVBB en DSO en ook nog niet in de bronhouder-plansoftware, maar er is wel een work around beschikbaar. Die is beschreven in paragraaf 10.4.5 van het TPOD omgevingsplan, zie daarvoor Toepassingsprofiel omgevingsplan, en dan specifiek in de paragrafen 10.4.5.2.9 en 10.4.5.2.10. Het komt er op neer dat de gemeente, met het besluitmodel, de wijzigingsinstructies voor de verwerking van de uitspraak aan de LVBB moet aanleveren. De LVBB maakt daarmee een nieuwe geconsolideerde versie van het omgevingsplan, die daarna in de DSO-viewer Regels op de kaart getoond wordt.  

Updates per e-mail ontvangen?