Kan ik een omgevingsvisie als PDF publiceren?

Er wordt bij het antwoord vanuit gegaan dat dit geschiedt met de STOP/TPOD-plansoftware.

De STOP/TPOD-standaard staat het niet toe om een omgevingsvisie als bedoeld in de Omgevingswet volledig in PDF aan te leveren. De standaard is in overeenstemming met enerzijds het uitgangspunt van de Omgevingswet-wetgever voor het DSO waarbij met een prik op de kaart inzichtelijk gemaakt kan worden welke regel en welk beleid op de geselecteerde locatie geldt, en anderzijds met de uitgangspunten van de Bekendmakingswet. In de STOP/TPOD-standaard is dat vertaald in de regel dat elke tekst die onderdeel is van een besluit of regeling wordt opgesteld en aangeleverd in STOP-XML. Op deze manier is gewaarborgd dat de teksten voldoen aan alle wettelijke eisen betreffende publicatie en bekendmaking. De teksten kunnen dan juridisch rechtsgeldig gepubliceerd en geconsolideerd worden en de voorzieningen kunnen ze volgens de richtlijnen van digitale toegankelijkheid en via de vereiste prik op de kaart ontsluiten. Daarmee kan een directe koppeling tussen een deel van de tekst en het werkingsgebied van die tekst gemaakt worden, of dat nu het hele ambtsgebied of een deelgebied daarvan is. Ook is het op deze manier mogelijk om later met een wijzigingsbesluit specifieke onderdelen van de tekst te wijzigen en inzichtelijk te maken welke delen gewijzigd zijn. Zie hiervoor paragraaf 4.4.3.1 van het TPOD omgevingsvisie. Daarin staat de norm dat het lichaam van het programma (dat de tekst van het programma bevat) moet zijn opgebouwd met Divisie en Divisietekst. Zie ook paragraaf 4.4.3.2 (de toelichting op de norm) voor de achtergrond van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Updates per e-mail ontvangen?