Attendering IMOW-IC en IMOW-schema

Geonovum heeft de Implementation Candidate van het Informatiemodel Omgevingswet IMOW v4.0-IC gepubliceerd.

Implementation Candidate IMOW v4.0

IMOW 4.0-IC bevat voorgestelde wijzigingen waarmee de TPOD-standaard aansluit op de consolidatie-mechanismes van STOP 1.4-IC. Dit zijn backward compatible wijzigingen: er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd die kunnen worden gebruikt wanneer plansoftwareleverancier en bevoegd gezag daaraan toe zijn; wanneer dat nog niet het geval is kan daarvoor de vorige versie van de standaard worden gebruikt.

IMOW 4.0-IC bevat ook wijzigingen waarmee we zaken uit de vorige versie van IMOW corrigeren die in de praktijk problematisch, niet uitvoerbaar of redundant zijn gebleken. Dit zijn niet altijd backward compatible wijzigingen.

De wijzigingen t.o.v. IMOW versie 3.0.1 zijn:

 • Wijzigingen om aan te sluiten op de consolidatie-mechanismes van STOP 1.4-IC
 • Gebruik van versienummer voor OW-Aanlevering volgens 4.0 verplicht
 • Verwijderen van attribuut hoogte van Locatie
 • Toevoegen constraints aan Omgevingsnorm en Omgevingswaarde
 • Toevoegen van constraint voor waarde idealisatie bij Juridische regel en Tekstdeel
 • Verwijderen objecttype Divisie  
 • Expliciet maken dat geometrie binnen Nederland inclusief EEZ moet liggen
 • Nieuwe manier van omgaan met OW-objecten bij intrekken van een regeling

 
In het wijzigingsoverzicht in het document tref je het overzicht aan van de doorgevoerde wijzigingen.

Hierbij het verzoek om deze release goed door te nemen en eventuele opmerkingen en vragen aan ons door te geven via dit formulier. Dat kan tot en met 3 juni 2024.

IMOW schema
Het bijbehorende applicatieschema bij IMOW v4.0.0-IC is ook gepubliceerd. In de bijgeleverde release notes staan de verschillen met de vorige versie. Uiteindelijk zijn de verschillen vrij klein. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • In bestanden-ow/generiek/manifest-ow.xsd:
 • Aanlevering/DoelID : is optioneel geworden.
 • Aanlevering/ExpressionIDRegeling : nieuw optioneel element.


 

Updates per e-mail ontvangen?