De Omgevingswet in de praktijk

Lilian deelt haar ervaringen met het werken aan omgevingsplannen in de praktijk.

Wat vind je de grootste verschillen in de werkwijze onder de Omgevingswet en de huidige werkwijze onder de Wro?

Lilian: Verschillen zie ik op verschillende gebieden. Ten eerste de inhoud van het omgevingsplan. Je moet nu nog meer multidisciplinair gaan werken. Het gaat om veel meer thema's waarvoor de regels samenkomen in het omgevingsplan. Ten tweede vraagt de Omgevingswet een andere werkwijze. Het is belangrijk om bij het opstellen van regels voor het omgevingsplan al rekening te houden met de toepasbare regels en de VTH-processen. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de jurist en de technisch (geo-)specialist nodig. Als laatste is het ook een technische verandering. Er is nieuwe software die je moet beheersen en DSO-LV is natuurlijk ook anders dan wat we gewend zijn.

Jullie werken nu met verschillende klanten aan het maken van omgevingsplannen. Wat zijn de belangrijkste dingen waar je tegenaan loopt in de praktijk?

Lilian: De keuzevrijheid is een uitdaging. Sommigen vinden dat fijn, anderen missen een vormstandaard. Ook is het activiteitgericht denken een grote verandering. Maar misschien is de grootste uitdaging toch wel de capaciteit. Ik zie dat het opbouwen van een omgevingsplan, in nieuwe software, met nieuwe thema's, veel tijd en inzet kost. Hoewel men het omgevingsplan vaak in eerste instantie ‘beleidsneutraal’ wil opbouwen, blijkt dat in de praktijk niet reëel en moeten er toch veel keuzes gemaakt worden. Ik adviseer om hoe dan ook te beginnen, met kleine stapjes. Stel het niet uit.

Hoe belangrijk is het voor jou om de TPODs te begrijpen? Helpt het je in het maken van een omgevingsplan of omgevingsvisie?

Lilian: Voor mij als adviseur is het belangrijk om de standaard te snappen, ik maak de vertaling van de standaard naar de praktijk. Inhoudelijk specialisten hebben die standaard natuurlijk ook nodig, maar ik denk niet dat veel mensen de TPOD’s van A tot Z zullen lezen. Uiteindelijk zit de standaard voor een groot deel onder de motorkap van de plansoftware. Het is wel een goed naslagwerk om het nieuwe instrument Omgevingsplan te begrijpen, omdat het je helpt bij het maken van keuzes.

Wat is je gouden tip?

Lilian: Begin! Ga de nieuwe werkwijze voelen, beleven, maak fouten en leer ervan. En ga eens bij de buren kijken. Letterlijk bij je buurgemeente, of in de pre-omgeving van DSO-LV. Daar komen steeds meer voorbeelden beschikbaar.

Updates per e-mail ontvangen?