Het effect van annoteren

Annoteren van omgevingsdocumenten is dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met een aantal annotaties kan je regels gestructureerd vindbaar maken.

Annoteren is niet verplicht. Maar als je níet annoteert, worden op de kaart simpelweg alle geldende regels getoond, zonder filteropties. Annoteren van omgevingsdocumenten is dus een stuk dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met een aantal basis annotaties, stel je burgers en bedrijven al in staat om antwoorden te vinden op vragen als: Welke regels gelden op deze locatie? Mag ik hier woningen bouwen?

In het artikel ’Het effect van annoteren’ lees je hier meer over.

Updates per e-mail ontvangen?