Het effect van annoteren

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken dan waarmee we met de Wro vertrouwd zijn geraakt. Je moet anders structureren, rekening houden met de toepasbare regels die op je omgevingsplan worden gemaakt. En dan is er nog het annoteren. Mirella van der Velde en Nienke Jansen van Geonovum hebben een artikel geschreven over het effect van annoteren.

Annoteren is niet verplicht. Maar als je níet annoteert, worden op de kaart simpelweg alle geldende regels getoond, zonder filteropties. Annoteren van omgevingsdocumenten is dus een stuk dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met een aantal basis annotaties, stel je burgers en bedrijven al in staat om antwoorden te vinden op vragen als: Welke regels gelden op deze locatie? Mag ik hier woningen bouwen?

In het artikel ’Het effect van annoteren’ lees je hier meer over.

Updates per e-mail ontvangen?