Implementatie kandidaat van IMOW 4.0 gepubliceerd

Op 19 april heeft Geonovum de Implementation Candidate (IC) van IMOW 4.0 gepubliceerd. Dit informatiemodel ligt tot 3 juni 2024 in consultatie.

IMOW 4.0-IC bevat twee soorten wijzigingen:

  • Wijzigingen waarmee de TPOD-standaard aansluit op de consolidatie-mechanismes van STOP 1.4-IC. Dit zijn backwards compatible wijzigingen: er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd die kunnen worden gebruikt wanneer plansoftwareleverancier en bevoegd gezag daaraan toe zijn; wanneer dat nog niet het geval is kan daarvoor de vorige versie van de standaard worden gebruikt.
  • Wijzigingen waarmee we zaken uit de vorige versie van IMOW corrigeren die in de praktijk problematisch, niet uitvoerbaar of redundant zijn gebleken. Dit zijn niet altijd backwards compatible wijzigingen.

Met het publiceren van IMOW 4.0-IC introduceren we ook een nieuwe opzet van het document. De UML-diagrammen zijn geen plaatjes meer, maar aanklikbaar. Vanuit een object in het diagram kan je direct naar de tabellen met details surfen. We hebben het document ook fors herschreven met het doel om zo helder mogelijk te maken welke regels IMOW stelt.

De definitieve versie van IMOW 4.0 wordt pas uitgebracht nadat de implementeerbaarheid van de nieuwe versies van STOP en IMOW is onderzocht en bestuurlijke vaststelling heeft plaatsgevonden. De Implementation Candidate (IC) is nu gepubliceerd om de gesprekken met de verschillende partijen te faciliteren die software op basis van STOP en IMOW maken, alvorens de nieuwe versie definitief wordt. Zo kunnen:

  • Bevoegde gezagen toetsen of de standaard voldoende basis biedt voor gewenste nieuwe functionaliteit;
  • Plansoftwareleveranciers nagaan of de uitbreidingen op deze manier in hun softwarepakketten geïmplementeerd kunnen worden;
  • DSO-LV ketenpartners bepalen hoe nieuwe onderdelen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet vormgegeven kunnen worden.

Uit deze gesprekken kunnen nog aanpassingen aan de standaard volgen. We streven ernaar om eind Q2 een aangepaste versie van IMOW uit te brengen. De bijbehorende nieuwe versies van de toepassingsprofielen volgen later dit jaar.

Wijzigingsoverzicht
In het wijzigingsoverzicht in het document tref je een overzicht aan van de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van IMOW 3.0.1.

Reageren

Opmerkingen over deze release candidate van IMOW 4.0 en vragen kunnen worden doorgegeven via dit formulier. Dat kan tot en met 3 juni 2024.

Updates per e-mail ontvangen?