Lessons learned TPOD Programma

In de afgelopen periode zijn twee werkplaatsen afgerond rondom het instrument programma. Het ging om een werkplaats samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht over een Natura2000-beheerplan. In deze werkplaats is het gebruik van het toepassingsprofiel beproefd, de manier waarop een programma in STOP TPOD wordt gezet en hoe dat uitwerkt in de viewer. De werkplaats Nationaal Water Programma (NWP) werd door het Rijk zelf uitgevoerd, waarbij we gezamenlijk hebben gekeken naar de lessen die we geleerd hebben uit het omzetten van het NWP naar de nieuwe standaard.  

Natura2000-beheerplan De Wieden 

De provincies oefenden met een provincie-overstijgend Natura2000-beheerplan voor het natuurgebied De Wieden. Aan de hand van een aantal vooraf gestelde leerdoelen zijn mooie lessen geleerd:  

  • Voor het DSO moeten we (leren) denken vanuit de (GIS-)kaart. 

  • Ambtsgebied-overstijgende geometrieën zijn geen obstakel. 

  • De standaard biedt ruimte om de samenhang met andere omgevingsdocumenten te laten zien, waardoor het beheerplan beter leesbaar wordt, er minder invoerwerk in het DSO nodig is en informatie niet herhaald hoeft te worden.  

  • Het invoeren van plaatjes en tabellen is mogelijk. Het is altijd beter om in het geval van een kaartbeeld, niet te werken met een plaatje, maar met een kaart; daarmee is veel meer mogelijk. Tabellen zijn nog niet eenvoudig om te zetten. Daarvoor moeten ofwel de tabellen anders worden opgesteld, ofwel ingevoerd worden als plaatje.  

  • Het DSO geeft nieuwe mogelijkheden; zo kunnen kaartlagen over elkaar heen gelegd worden. 

Overall was het beeld dat er nog veel geleerd en geoefend moet worden en dat dat tijd gaat kosten. Het toepassingsprofiel werd zeker als toereikend ervaren.  

Nationaal Water Programma (NWP) 

Voor het NWP is onder andere geoefend met het annoteren van locaties, thema's en gebiedsaanwijzingen. Mooi om te zien hoe dat uitwerkt in de kaart. Belangrijke aanbevelingen zijn bijvoorbeeld: 

  • Objectschrijven is een must voor een goede weergave en om goed te kunnen navigeren. 

  • Vooraf de structuur en gewenste annotaties, werkingsgebieden en kaarten bepalen is belangrijk om een goed en gebruiksvriendelijk resultaat te krijgen.  

  • Voor lange tekstblokken geldt, dat die beter in de officiële publicaties te bekijken valt. Samen met een kaartbeeld werken kortere brokken tekst beter.  

  • De standaard vergt een andere manier van werken met de kaart. We kunnen immers van kaart naar tekst en van tekst naar kaart navigeren. Daarvoor is het prettig om één werkingsgebied per divisie aan te houden.  

Terugkijken 

Meer weten over de geleerde lessen? Kijk op wegwijzertpod.nl/publicaties voor de opnames en presentaties. 

Updates per e-mail ontvangen?