Lessons Learned TPOD Programma

Op 13 mei is de sessie Lessons Learned voor de werkplaats Programma provincies over hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen. 

 

Samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht is in deze werkplaats beproefd hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen.

De casus is een verkorte versie van het Natura 2000 Beheerplan de Wieden-Weerribben. De provincies wilden met deze praktijkproef oefenen met het annoteren en ervaren hoe het TPOD Programma hier toepasbaar is. Vanuit diverse invalshoeken - juridisch, beleidsmatig, technisch - delen we deze bevindingen graag aan de hand van onderstaande leerdoelen:

  • Geometrieën in het plan​
  • Ambtsgebied overstijgende geometrieën​
  • Samenhang met de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 gebieden​
  • Tabellen in een Natura 2000 Beheerplan​
  • Plaatjes in een Natura 2000 Beheerplan​
  • Omgaan met in het natuurbeheerplan gestelde maatregelen of restricties aan activiteiten buiten het N2000-gebied.​
  • Regels die gesteld worden in een Natura 2000 Beheerplan​
  • Maatregelen die nu op kaart staan...hoe komen die in het DSO​

De sessie is op vrijdag 13 mei van 09.30 - 11.30 uur. Geen uitnodiging ontvangen maar wel interesse? Laat het weten via implementatieTPOD@geonovum.nl.

PS. Mocht u niet bij deze sessie aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de opname later terugkijken.

 

Updates per e-mail ontvangen?