Nieuwe versie Annotatierichtlijn in de maak

Toegankelijker

Geonovum heeft vorig jaar een concept Annotatierichtlijnen opgesteld (v0.92) die overheden kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsdocument. Een degelijke maar complexe basis. Om de annotatierichtlijnen toegankelijker te maken voor een groter publiek verrijken we ze met voorbeelden uit de praktijk, zodat eenvoudiger te zien is wat de consequenties zijn van de keuzes die je als bevoegd gezag of stedenbouwkundig bureau maakt. 

Stukje bij beetje

Deze nieuwe versie komt in een iteratief proces tot stand. Geonovum doet dit samen met mensen van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, Planexperts, Toepasbare Regel-experts en de VNG. Er is begonnen met de richtlijnen rondom het annoteren van activiteiten, omdat we vermoeden dat hier de grootste behoefte aan is. Ieder stukje dat klaar is leggen we voor aan een reviewgroep (met vertegenwoordiging van gebruikers van alle koepels) om te toetsen of het recht doet aan de werking van de viewer en de eerder geschreven richtlijn, aan de manier waarop de koepels naar de zaken kijken, en of het bruikbaar is voor de praktijk. Als aan deze check is voldaan, komen de richtlijnen online beschikbaar. De planning is om de nieuwe versie Annotatierichtlijnen voor de zomer van 2024 te publiceren. Meer informatie volgt op korte termijn.

Updates per e-mail ontvangen?