Praktijkproef programma Natura 2000

De provincies willen in de praktijkproef het annoteren en hoe het TPOD Programma toepasbaar beproeven op Natura2000 plannen. Het gaat hierbij vooral om: 

  • Regels die gesteld worden in een Natura 2000 Beheerplan; 
  • Tabellen en plaatjes in een Natura 2000 Beheerplan; 
  • Hoe komen maatregelen die nu op kaart staan in het DSO; 
  • Geometrieën in het plan, ook ambtsgebied overstijgende; 
  • Samenhang met de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 gebieden; 
  • Omgaan met in het natuurbeheerplan gestelde maatregelen of restricties aan activiteiten buiten het N2000-gebied. 

De komende periode gaan de provincies gezamenlijk aan de slag met deze praktijkproef. Naar verwachting presenteren we de resultaten en Lessons Learned in een sessie aan het eind van dit kwartaal. Voor meer informatie of aanmelden voor de laatste sessie lessons learned mail je naar implementatieTPOD@geonovum.nl

 

 

Updates per e-mail ontvangen?