Start werkplaats Projectbesluit

Op 30 augustus 2022 was de kick-off voor de werkplaats Projectbesluit over de casus Windpark Bommelerwaard-A2. 

Casus Windpark Bommelerwaard-A2 is een bestaande casus waarvoor al content is. In deze werkplaats gaat het echter nadrukkelijk níet om de inhoud van het plan maar om het testen van het instrument. Aan het eind van de werkplaats wil provincie Gelderland graag een bruikbare structuur/template hebben wat te gebruiken is bij het opstellen van projectbesluiten. Ook willen ze een beeld hebben van hoe zo'n projectbesluit er uit ziet in het DSO bij bekendmakingen en in de viewer Regels op de Kaart. 

Provincie Gelderland gaat zelf aan de slag met het opstellen van een Projectbesluit. Geïnteresseerde provincies die willen meekijken zijn van harte welkom. We verwachten van hen dat ze kritisch meekijken naar de tussentijdse resultaten, opbouwende vragen stellen en dat ze leerpunten met de groep willen delen. Het is echter niet nodig om zelf een casus in te brengen en zelf een document op te stellen en te annoteren.  

Op donderdag 29 september is de eerste werksessie van 10:30 tot 12:00 uur. In deze sessie wordt de opzet van het eerste conceptplan besproken. Ook interesse in deelname? Stuur een bericht aan implementatieTPOD@geonovum.nl

 

Updates per e-mail ontvangen?