TPOD Veldteam: Wegwijzer in de praktijk

De Omgevingswet is ingevoerd, en met de uitvoering hiervan komen er veel vragen en uitdagingen. Er zijn tal van hulpbronnen beschikbaar, zoals het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), helpdesk TPOD, websites zoals de wegwijzertpod.nl, webinars, tools, handreikingen en best practices. Maar door de bomen zie je soms het bos niet meer.

Het TPOD Veldteam gaat helpen het bos weer te zien. Wij zijn het 'oliemannetje' dat op basis van de behoefte uit de praktijk de bestaande implementatiemiddelen met elkaar verbindt, en we duiden en vullen de gaten daar waar we behoefte zien aan toepassingsondersteuning van de standaarden die er nog niet is.

Wij doen dit door:

  • Behoeften uit de praktijk te analyseren.
  • Kennisproducten te ontwikkelen die aansluiten op deze behoeften.
  • Ondersteuning te bieden bij het gebruik van de implementatiemiddelen.
  • Veldlabs te organiseren waar je samen met andere professionals kunt leren en experimenteren.

Het TPOD Veldteam is er voor iedereen die betrokken is bij het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten onder de Omgevingswet.

Focus

We richten ons op het toepassen van de TPOD standaarden in brede zin; alles wat te maken heeft met het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten, zoals:

  • software (door het duiden van de standaard), 
  • het technisch maken van juridische regels, 
  • het annoteren van juridische regels
  • en de koppeling met toepasbare regels.  

We faciliteren hiermee de cyclus: standaard => leverancier => bevoegd gezag => DSO-LV-keten met alle betrokkenen. We doen dit reactief én proactief. Reactief door probleemoplossend te werken met bevoegde gezagen, hun leveranciers en de DSO-keten. Proactief door te communiceren, informeren, instrueren en publiceren over de toepassing van de standaarden.

Aanpak

Voor het TPOD Veldteam staan de vragen en kennis uit de praktijk centraal. Hierop baseren we het aanbod van onze ondersteuning. Dat betekent flexibel en voortdurend inspelen op de praktijkbehoeften. We bouwen door op wat er al is, verbeteren waar nodig, combineren wanneer dit slim is en ontwikkelen nieuw als dat nodig is. 

We hanteren hiervoor een vaste structuur: 

Schema ondersteuning werkveld TPOD

 

Kennisoverdracht

We verzamelen de onderwerpen die zich lenen om een kennisproduct van te maken. De onderwerpen die het meest relevant zijn, krijgen de hoogste prioriteit. Dit verzamelen en prioriteren doen we aan de hand van de trending topics die we zien bij de servicedesks van Geonovum en IPLO, de input die we krijgen uit de DSO-community en LinkedIn en uit de Veldlabs.

In eerste instantie verwachten we veel producten zoals voorbeeldschema’s, voorbeeldplaatjes, laagdrempelige toelichtingen, Excel sheets, etc. Het gaat dan enerzijds om het theoretisch kader (hoe is de standaard bedoeld), anderzijds gaat het om voorbeelden van toepassing in de praktijk. Het teruggeven van kennis(producten) gebeurt op verschillende manieren, zoals via de websites van Geonovum, IPLO en Aan de slag maar ook via de communities.

Community

Er zijn al verschillende waardevolle platforms en fora waar gebruikers kennis delen en vragen stellen zoals de DSO-community en diverse groepen op LinkedIn. We gebruiken deze platforms voor de analyse van relevante onderwerpen, signalen vanuit de praktijk waarmee we producten of diensten kunnen verbeteren en voor het verspreiden van kennis, informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Veldlabs

In de Veldlabs gaan we samen met de driehoek advies- en planbureaus, bevoegde gezagen en leveranciers aan de slag met (TPOD gerelateerde) vraagstukken. We proberen scenario’s uit en testen van begin tot eind in een veilige oefenruimte en met de nodige expertise en ondersteuning. De ene keer bijvoorbeeld een annotatiestrategie voor de hele keten en de volgende keer een template om een (TAM IMRO)omgevingsplan TPOD-proof op te stellen.

De resultaten en lessen uit de Veldlabs delen we via de communities en diverse websites. Zo krijg je als leverancier, bevoegd gezag of bureau een beter beeld bij het maken van keuzes voor toepassingen.

Helpdesk

De helpdesk van Geonovum vormt al geruime tijd de formele en structurele lijn van ondersteuning bij de standaarden. Het doel is de helpdeskvragen meer integraal te gaan benaderen en beter te benutten. Door te zoeken naar tweerichtingsverkeer (van helpdesk naar implementatieondersteuning en andersom) vloeit er kennis over gebruik van de standaard en issues daarbij naar de helpdesk, die daardoor beter in staat is om nieuwe vragen te beantwoorden. Analyse van vragen van verschillende servicedesks leidt tot een nog betere prioritering in het aanbod aan kennisproducten en oefenstof in de veldlabs.

 

Updates per e-mail ontvangen?