TPOD Voorbereidingsbesluit vastgesteld

De focus lag hier op het voorbereidingsbesluit, maar ook het instrument instructie is beproefd met een instructievoorbeeld van het Rijk.

We hadden voor deze werkplaats nog een laatste staartje te gaan dat noodgedwongen in 2022 moest gebeuren. In december 2021 stelde het OGB het TPOD Voorbereidingsbesluit vast onder de conditie dat het voorbereidingsbesluit met meer dan één tijdelijk regelingdeel succesvol in het DSO-LV zou worden geïmplementeerd - en dat dat beproefd zou worden. De keten is daar in de eerste maanden van 2022 mee bezig geweest.

Op 8 maart was de laatste sessie van de werkplaats Derde Tranche. Hierin hebben we het resultaat laten zien van het voorbereidingsbesluit van de provincie Noord-Holland dat aan de omgevingsplannen van drie gemeenten een tijdelijk regelingdeel toevoegt. Ook toonden we het voorbereidingsbesluit van EZK, waar ook voor drie gemeenten een tijdelijk regelingdeel werd toegevoegd als gevolg van de komst van een trafostation.

De conclusie is dat het voorbereidingsbesluit met meer dan één tijdelijk regelingdeel inderdaad werkt in de keten! Hiermee kan de conditie van het OGB komen te vervallen en is het TPOD Voorbereidingsbesluit bestuurlijk vastgesteld.

Updates per e-mail ontvangen?