Update publicatie standaarden: A'''-release

In ieder document is beschreven welke wijzigingen ten opzichte van de A’-release van toepassing zijn. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 

IMOW

 • Toelichting toegevoegd op het mutatiescenario Integrale tekstvervanging
 • Diverse tekstverbeteringen, o.a. over ontwerpbesluiten en het mutatiescenario Intrekken & vervangen

NB: Er zijn geen wijzigingen in de IMOW-schema’s.
 

Alle TPOD’s

 • De modellering van toelichtingen en artikelsgewijze toelichtingen is gewijzigd als eerste stap in een vereenvoudigingsproces en voorzien van een advies hoe dit het beste toekomstbestendig kan worden toegepast.
 • Gevallen vastgelegd waarin bijlagen in de vorm van PDF-bestanden bij een besluit en een regeling mogen worden gevoegd.
 • Aanpassing tekstelement Titel in omgevingsdocumenten met artikelstructuur: mag worden gebruikt om Afdelingen te groeperen
 • Gebiedsaanwijzing mag niet alleen meer verwijzen naar Gebied, maar ook naar Lijn en Punt.
 • Paragraaf over hergebruik GIO’s en OW-objecten toegevoegd, met advies over toepassing.
 • Beschrijving toegevoegd van het mutatiescenario Integrale tekstvervanging, met bepaling wanneer dit scenario gebruikt mag worden.

NB: In de nieuwe versie van TPOD projectbesluit zijn de hiervoor genoemde wijzigingen verwerkt. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van dit toepassingsprofiel met nieuwe functionaliteiten. Volgens de huidige planning wordt in het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe versie uitgebracht waarin die nieuwe functionaliteiten zijn beschreven.


TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening, omgevingsvisie en programma

 • Het algemeen beschreven hoofdstuk 9 over aspecten van de aanlevering is vervangen door een hoofdstuk waarin de volledige procedure van het betreffende instrument wordt beschreven en vervolgens per stap wordt aangegeven welke producten en welke gegevens moeten worden aangeleverd. Deze systematiek zal in een volgende versie ook in de overige TPOD’s worden toegepast
   
 • TPOD omgevingsplan 
  • Gebiedsaanwijzing type Bouw toegevoegd t.b.v. het reguleren van de situering van bouwwerken
  • Werking en toepassing Pons gewijzigd

Serviceproducten

 • CIMOW 
  • Objecttype Bouw toegevoegd
  • Diverse verbeteringen in tekst en afbeeldingen
 • Validatiematrix 
  • Er is een nieuwe versie van de Validatiematrix: versie 1.4
   Dit is een geactualiseerde versie van de Validatiematrix voor de keten Van plan tot publicatie. Validatieregels die niet geïmplementeerd zijn en overbodig zijn gebleken zijn geschrapt. Validatieregels vanuit verschillende componenten die hetzelfde valideerden zijn samengevoegd. Nieuwe validatieregels zijn toegevoegd.
  • De toelichting op de Validatiematrix is geactualiseerd
  • Er is een overzicht toegevoegd in een apart document waarin alle wijzigingen in de validatiematrix zijn opgesomd.
 • Overzicht te gebruiken STOP- en TPOD-objecten per omgevingsdocumen
  • Nieuwe versie van dit overzicht (te vinden bij de ondersteunende notities) waarin de nieuwe Gebiedsaanwijzing van het type Bouw is verwerkt.

 

Updates per e-mail ontvangen?